Wat gebeurde er in Baal tijdens de Groote OorIog?

Wat gebeurde er in Baal tijdens de Groote OorIog?

Jan Van Dijck, Steven Volckaerts en Jan Van Leemputten. Foto: cjt

Baal -

Naar aanleiding van de herdenking van WOI brengen Steven Volckaerts, Jan Van Dijck en Jan Van Leemputten het verhaal van Baal in kaart.

Dit jaar wordt in veel gemeenten de honderdste verjaardag van het uitbreken van WOI herdacht. Voor Tremelo werd de geschiedenis samengevat door Rik Wouters. Over de deelgemeente Baal is tot op heden weinig bekend. Om die leemte op te vullen zijn Balenaars Jan Van Dijck, Jan van Leemputten en Steven Volckaerts onlangs met onderzoek gestart. ‘We zijn vertrokken van het rapport dat de toenmalige pastoor Verhaegen had opgemaakt’, zegt Steven Volckaert. ‘Alle parochiepriesters kregen van het bisdom de opdracht een verslag te maken van wat tijdens de oorlog was gebeurd. In Tremelo had pastoor Van Winkel dat zeer uitgebreid gedaan. Ook al was dat voor Baal summierder opgemaakt, was het document voor ons het startschot.’ Een verdere stap in hun onderzoek waren de namen van de gesneuvelden op de voorgevel van de kerk van Baal. ‘Ik had over die mensen al heel wat info in mijn archief zitten’, zegt de Baalse historicus Jan Van Dijck. ‘We zijn ook nog naar de archieven van het leger in Brussel getrokken om dat verder aan te vullen.’ Op basis van al dat onderzoek wisten ze de gebeurtenissen in Baal tijdens WOI te reconstrueren. Zo ontdekten ze dat koning Albert I ooit heeft vergaderd in het huis tegenover de Sint-Annaschool en dat Victor Van Oosterwijck al op vijftienjarige leeftijd aan het front had gezeten. ‘Op dit moment hebben we een lijst met meer dan honderd namen van soldaten uit onze gemeente die op een of andere manier meegestreden hebben en waarvan er zeven sneuvelden’, zegt Volckaerts. ‘Ook de slachtoffers onder de burgerbevolking worden in dit onderzoek niet vergeten.’ Om hun onderzoek zo persoonlijk en levendig mogelijk te maken zijn ze nu op zoek naar verhalen die nog bij de Baalse bevolking leven. ‘Velen hebben zeker verhalen van hun grootouders over die tijd gehoord’, zegt Volckaerts. ‘Ze mogen die ook aan ons vertellen.’

Iedereen die verhalen heeft over Baal tijdens WOI kan contact opnemen met steven.volckaerts@telenet.be

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio