Tot 20 jaar anciënniteit meenemen bij overstap naar onderwijs

Tot 20 jaar anciënniteit meenemen bij overstap naar onderwijs

Onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) Foto: BELGA

Vanaf september 2014 kan iedereen die de overstap maakt van de privésector naar het kleuter- en leerplichtonderwijs tot 20 jaar geldelijke anciënniteit meenemen. Groen vindt dat mensen die eerder al voor het onderwijs kozen zo in de kou blijven staan. Maar een regeling met terugwerkende kracht is te duur, reageert het kabinet van onderwijsminister Pascal Smet.

Zij-instromers in het onderwijs met terugwerkende kracht extra loon geven voor anciënniteit opgebouwd in de private sector zou zowat 300 miljoen euro kosten. 'Budgettair kan dat nu gewoon niet', stelt het kabinet-Smet. Die mensen hebben ooit de keuze gemaakt om te starten tegen de voorwaarden van toen, klinkt het. 

Groen vreest dat mensen die eerder voor het onderwijs kozen ongelijk behandeld worden door enkel nieuwe 'zij-instromers' hun geldelijke anciënniteit te laten meenemen.

'We gaan er wel van uit dat deze vraag naar de toekomst toe een onderdeel kan zijn van cao-onderhandelingen', aldus het kabinet-Smet. 

Momenteel kan slechts in een zeer beperkt aantal gevallen 10 jaar geldelijke anciënniteit die in de privésector of als zelfstandige werd opgebouwd, meegenomen worden naar het onderwijs. Vanaf september 2014 zal geldelijke anciënniteit meenemen mogelijk worden voor alle personeelscategorieën in het kleuter- en leerplichtonderwijs, met uitzondering van het administratief personeel.

Sociale partners

Naast mensen die vanaf 1 september 2014 voor de eerste keer aan de slag gaan in het onderwijs zullen ook mensen die er 5 jaar niet meer in dienst geweest zijn, van de nieuwe regelgeving kunnen genieten.

‘Door dit besluit brengen we meer ervaring uit de privé in het onderwijs en bieden we een mooie manier om het toekomstig lerarentekort aan te pakken. Dit zal het lerarenkorps versterken. Een goede combinatie van onderwijservaring met privé-ervaring zal tot nog beter onderwijs leiden’, zegt minister Smet.

De Vlaamse regering keurde het ontwerpbesluit van de regeling goed. Het besluit zal nu onderhandeld worden met de sociale partners en daarna voorgelegd worden aan de Raad van State. Nog deze legislatuur zal het besluit definitief genomen worden zodat het kan ingaan op 1 september 2014, zegt de minister nog.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees