Dehaene: ‘Volgend EU-Parlement moet begrotingsonderhandelingen anders aanpakken’

Dehaene: ‘Volgend EU-Parlement moet begrotingsonderhandelingen anders aanpakken’

Jean-Luc Dehaene. Foto: Filip Claus

In het Europees Parlement is dinsdag een rapport van Jean-Luc Dehaene goedgekeurd over de lessen die getrokken moeten worden uit de voorbije begrotingsonderhandelingen met de Raad. Dehaene, die zelf niet aanwezig was in Straatsburg, legt uit hoe ‘het in de toekomst niet meer mag gebeuren dat de ministerraad niet van de rode lijn afwijkt die de staatshoofden en regeringsleiders hebben getrokken’.

Dehaene onderhandelde eind 2013 mee over de meerjarenbegroting 2014-2020 en stelt vast dat de manier waarop een en ander verlopen is ‘een ontgoocheling’ was voor het Parlement. ‘Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon beschikt het Parlement theoretisch over meer macht, maar je moet vaststellen dat het met de Raad zeer moeilijk onderhandelen was.’

Broeksriem

De leiders bemoeilijkten de onderhandelingen toen ze beslisten dat de Europese begroting moest inleveren, net zoals op nationaal niveau de broeksriem aangehaald werd. ‘Ze vertrokken niet vanuit de Europese behoefte en verloren uit het oog dat de Europese meerjarenbegroting in feite een investeringsbegroting is, die de inspanningen op lidstaatniveau kan opvangen’, blikt Dehaene terug.

Aan de cijfers kon het Parlement niets meer veranderen, maar Dehaene en zijn collega’s slaagden er wel in om meer flexibiliteit in te voeren in de aanwending van de financiële middelen en de belofte los te weken dat het budget in 2017 herzien wordt.

In de toekomst moet het Parlement engagementen zien los te weken, meent Dehaene. Op de Raad heeft het geen rechtstreekse impact, maar de volksvertegenwoordigers kunnen bijvoorbeeld al beginnen met hun verzuchtingen over te maken tijdens de hoorzittingen met de kandidaten voor de volgende Europese Commissie, na de verkiezingen van einde mei. Het is bij de Commissie dat alle wetgevende voorstellen vertrekken, ook over de begroting.

Zelf zal Dehaene er niet meer bij zijn. Hij is bezig aan zijn laatste mandaat in het Europees Parlement.

Corrigeer

NIET TE MISSEN

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees