Uitzendsector ziet volumes in 2013 opnieuw afnemen

Uitzendsector ziet volumes in 2013 opnieuw afnemen

Foto: Photo News

De uitzendsector heeft in 2013 voor het tweede jaar op rij een daling van de volumes laten optekenen, met 2,37 procent. De sector blijft daarmee 13 procent onder het niveau van topjaar 2007, zo meldt Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners.

Hoewel de activiteit relatief verbeterde in de loop van vorig jaar, ging de teller voor heel 2013 toch nog in het rood. De uitzendsector stelde vorig jaar in totaal ruim 534.000 mensen tewerk.

‘Met een economische groei van amper 0,2 procent en een daling van de werkgelegenheid met 0,38 procent waren de marktomstandigheden weinig dynamisch’, zegt Paul Verschueren, directeur Research & Economic Affairs bij Federgon.

Het inzetten van interimmanagers leed eveneens onder de laagconjunctuur en viel vorig jaar terug met ruim 8 procent. De outplacementactiviteit nam logischerwijs (meer ontslagen in laagconjunctuurperiode betekent meer outplacement, nvdr.) dan weer toe met 18 procent opgestarte begeleidingen.

De dienstencheque-activiteit kende een groei met 6 procent. Maar volgens Federgon vormt een eerste daling (-0,2 procent) van het aantal aangekochte dienstencheques, graadmeter voor de toekomst, een duidelijk signaal van een saturerende markt.

Federgon hamert er dan ook op om van de nakende regionalisering gebruik te maken om een aantal grondige wijzigingen inzake arbeidsmarktbeleid door te voeren. ‘Dossiers als die van de dienstencheques, uitzendarbeid in de openbare sector, opleiding, outplacement en doelgroepenverminderingen moeten bij de regionalisering op een doordachte en professionele manier aangepakt worden’, aldus Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon.

Corrigeer

NIEUWS