Archeologen vinden 500 jaar oude ‘vampier’

Archeologen vinden 500 jaar oude ‘vampier’

Foto: kamienskie.info

Archeologen hebben in Polen een schedel met een baksteen in de mond gevonden. Dat zou erop wijzen dat het om een ‘vampier’ zou gaan.

De menselijke resten, die dateren van de zestiende à zeventiende eeuw, werden gevonden tijdens opgravingen in het stadje Kamien Pomorski, in het noordwesten van Polen. De baksteen was duidelijk met geweld in de mond van de ‘vampier’ geramd, want hij had geen bovenste rij tanden meer.

Er werd ook een steekwond gevonden in het been. Vermoedelijk was het been doorboord met een staak om te vermijden dat de dode vampier weer uit zijn graf zou opstaan. ‘Alles wijst erop dat het hier gaat om een begraafplaats van iemand die aangezien werd als een vampier’, zegt archeoloog Slawomir Gorka.

Tussen de dertiende en de zeventiende eeuw geloofde de plaatselijke bevolking dat vampieren net als zombies uit hun graf konden opstaan om dat dood en verderf te zaaien onder de levenden. De baksteen in de mond diende om ervoor te zorgen dat de ondode zou verhongeren.

Corrigeer

NIEUWS