Bouw stelt actieplan tegen oneerlijke concurrentie voor

Bouw stelt actieplan tegen oneerlijke concurrentie voor

Foto: fvv

Particulieren die bouwen zouden enkel van premies en subsidies mogen genieten wanneer ze werken met aannemers die de sociale regels respecteren. Dat is een van de voorstellen die de bouwsector donderdag doet in een actieplan dat oneerlijke concurrentie moet tegengaan. Zowel de werkgevers als de vakbonden hebben het actieplan ondertekend. Ze roepen de federale en regionale overheden nu op om gehoor te geven aan hun eisen.

De Belgische bouwsector klaagt al geruime tijd de oneerlijke concurrentie aan die ontstaat door sociale dumping. Bedrijven uit landen met lage sociale bijdragen, zoals Polen, Hongarije en Bulgarije, nemen een steeds groter deel van de activiteit op de Belgische bouwwerven in. Die buitenlandse blijven namelijk onderworpen aan de sociale lasten die ze in het land van herkomst moeten betalen. Bovendien houden ze zich niet altijd aan de Belgische minimumlonen, hoewel ze daar wettelijk wel toe verplicht zijn.

Er is nu een actieplan uitgetekend om de eerlijke concurrentie in de sector te herstellen. Het plan werd ondertekend door de bouwfederaties Confederatie Bouw, Bouwunie, Fema en de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB. ‘Zowel werkgevers als vakbonden hebben dit actieplan ondertekend”, benadrukt Robert de Mûelenaere, afgevaardigd bestuurder van de Confederatie Bouw. “We maken dezelfde analyse en stellen dezelfde oplossingen voor.’

Zo wordt onder meer ingezet op de responsabilisering van de opdrachtgevers: zowel de overheid, de privésector als particulieren moeten bewust worden gemaakt van het probleem. Er wordt bijvoorbeeld voorgesteld om particulieren mee verantwoordelijk te maken, door de toekenning van premies en subsidies te koppelen aan het werken met bonafide aannemers.

Politieke wil

‘Dat is eenvoudig als de politieke wil er is’, zegt de Mûelenaere. ‘We pleiten voor een systeem waarbij de ondernemer een attest moet kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij in orde met zijn sociale en fiscale verplichtingen. Enkel wanneer dat attest er is, kan de particulier aanspraak maken op die voordelen. Met die premies en sociale aftrekken is veel geld gemoeid, dus we geloven dat het systeem consistent genoeg is om ervoor te zorgen dat de particulier die attesten ook effectief gaat eisen.’

Daarnaast wordt aan de overheid gevraagd om bij openbare aanbestedingen niet enkel te kijken naar de laagste prijs, maar integendeel aannemers met opvallend lage prijsoffertes te weren. ‘Abnormaal lage prijzen wijzen op fraude, want die houden geen rekening met het minimumloon of de bijdragen voor de sociale zekerheid’, aldus de Mûelenaere.

Pleidooi voor loonlastenverlaging

Verder eist de sector in het actieplan onder meer dat de bestaande wetgeving voor buitenlandse bedrijven beter afdwingbaar wordt gemaakt en dat er een aangepast controlebeleid komt. Dat laatste kan onder meer door de invoering van een badge die dienst als registratiebewijs voor werknemers die op een werf aanwezig zijn. De sector benadrukt dat ze ondertussen zelf al de eerste stappen daartoe ondernomen heeft.

Voorts wordt ook gepleit voor een loonlastenverlaging ‘aangevuld met maatregelen om het budgettair evenwicht van de staat te garanderen’.

De sector benadrukt ten slotte dat het aantal arbeidsplaatsen bij de Belgische bouwbedrijven door de sociale dumping de afgelopen twee jaar gedaald is van 159.000 naar 148.000. “Er zijn in die periode elfduizend plaatsen verloren gegaan”, zegt Stefaan Vanthourenhout van ACV. ‘Bovendien zien we dat de evolutie zich dit jaar verderzet, ondanks een heropleving van de activiteit.’

Corrigeer

MEER NIEUWS