Stad Genk hoopt op deze manier criminaliteit vroeger op te sporen

Personeel leert signalen mensenhandel herkennen

Personeel leert signalen mensenhandel herkennen

Wim Bontinck legt aan enkele stadsmedewerkers uit hoe ze mensenhandel kunnen herkennen. Foto: rgg

Genk -

De afgelopen maand kregen drie groepen stedelijke medewerkers van Genk een training in het herkennen van signalen van mensenhandel. Op die manier hoopt het stadsbestuur om vroeger op het spoor te komen van criminele feiten.

Stadsmedewerkers, zoals baliebedienden en wijkwerkers, zijn vaak de eerste en enige contactpunten van officiële instanties met criminele netwerken en hun slachtoffers. Georganiseerde criminaliteit komt lokaal in contact met de ‘bovenwereld’. Dit gebeurt via de aankoop van vastgoed, het huisvesten van slachtoffers, het witwassen van gelden, het tewerkstellen in arbeidscircuits of het inschrijven van stromannen. Tijdens deze activiteiten loopt de georganiseerde misdaad vroeg of laat in de kijker van stedelijke medewerkers. Voor slachtoffers van mensenhandel is dit contact met de medewerkers vaak zelfs het enige moment waarop zij in aanraking komen met het legale circuit.

Federale politie

Om het personeel van de stad hierop voor te bereiden, werd een opleiding gegeven door de cel Mensenhandel van de federale politie. De training wordt georganiseerd binnen de ‘bestuurlijke aanpak’ van de stad Genk.

‘Door onze medewerkers te trainen, hopen we vroeger op het spoor te komen van criminele zaken, zoals arbeidsuitbuiting en schijnhuwelijken’, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). ‘In totaal heeft een veertigtal van onze personeelsleden elk twee halve dagen training gekregen. ‘We hebben drie doelgroepen afgebakend: baliemedewerkers, controle- en inspectiediensten en onze wijkwerkers, zoals wijkmanagers en anderen. Het belangrijkste is dat ze signalen leren herkennen en melden.’

Proefproject

De opleiding wordt dus verzorgd door de cel Mensenhandel van de federale politie en verder ondersteund via een dynamisch leerplatform waarop ervaringen, vragen, trends en instrumenten kunnen worden gedeeld.

‘We willen het personeel uitleggen wat mensenhandel precies is en hoe je het in kleine dingen kan herkennen’, zegt Wim Bontinck van de federale politie. ‘Fenomenen die bijvoorbeeld aan bod komen, zijn schijnhuwelijk, mensensmokkel, uitbuiting, ongezonde huisvesting of bedelarij. De medewerkers ontvangen niet alleen inhoudelijke en juridische informatie over het fenomeen mensenhandel. Ze krijgen ook instrumenten aangereikt waarmee ze de signalen kunnen interpreteren of een duidelijker beeld van een situatie kunnen krijgen. Bovendien weten ze nu waar en hoe ze de signalen kunnen melden. Genk is een beetje een proefproject geweest, maar het is de bedoeling dat we deze informatiesessies op meer plaatsen gaan houden.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio