Kerken openstellen voor niet-kerkelijke activiteiten

In de gemeenteraad stelde het onafhankelijke raadslid Marc Soens voor de kerkgebouwen ook open te stellen voor ‘leken’. Hij bedoelde daarmee voor activiteiten, die niet rechtstreeks te maken hebben met christelijke aangelegenheden. ‘De kerken kosten een hoop geld dat uit de stadskas moet komen en het aantal kerkgangers blijft dalen. Er is nood aan zalen in Tienen. Waarom de kerken niet in aanmerking laten komen als zalen voor openbaar nut?’ Schepen van Erediensten Katrien Partyka (CD&V) wees op de plannen die in de maak zijn voor de toekomst van de kerkgebouwen. ‘Er is overleg met de kerkenraden. Er wordt ook gedacht aan de pastorieën. Maar het is niet zo vanzelfsprekend om meteen te kunnen zeggen wat er moet gebeuren. Alles moet goed in overweging worden genomen.’ De Tiense kerken zijn nu al open voor niet-kerkelijke diensten, zoals concerten en kooroptredens.

be
Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio