Bekende Vlamingen steunen actiecomité

Verzet doortrekking N60 zet alle zeilen bij

© sdr

© credit

© pma

1 / 3
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Het comité ‘Geen streep door Ronse’ dat zich verzet tegen de doortrekking van de N60 voert vandaag en zaterdag actie. Ze kunnen rekenen op de steun van verschillende Bekende Vlamingen.

STIJN DELABIE

‘Ons actiecomité Geen streep door Ronse heeft niet stilgezeten’, zegt Bart Tsiobbel.

‘Verschillende bewoners, organisaties, verenigingen en nu ook bekende Vlamingen zoals acteur Guillaume Devos, kunstschilder Michaël Borremans en Elisabeth Meuleman van de partij Groen beseffen wat Ronse boven het hoofd hangt en steunen ons openlijk. Onze facebookpagina www.fb.com/geenstreepdoorronse heeft ondertussen al meer dan 300 likers opgebouwd.’

Actie

‘We zijn tevreden met die steun, maar steken nog een tandje bij’, gaat Bart verder. ‘Op vrijdag 6 juni zullen alle Ronsenaars onze informatieflyer in hun brievenbus vinden.’

‘De dag nadien, op zaterdag 7 juni, lanceren we onze website www.geenstreepdoorronse.be. Daarop kunnen sympathisanten een petitie ondertekenen.’

‘Vanaf 10.30 uur starten we onze flyeractie op de Grote Markt van Ronse. Elisabeth Meuleman en Guillaume Devos hebben alvast hun aanwezigheid bevestigd. Op die manier willen we de bevolking verder sensibiliseren en zoveel mogelijk mensen verzamelen die zich niet willen neerleggen bij de plannen van de Vlaamse regering om met de doortrekking van de N60 een streep van beton en asfalt door Ronse te trekken.’

‘Wij willen niet tegen de politici zijn, maar doen wel een oproep om het gezond verstand te gebruiken.

Een doortrekking van de N60 op het voorziene tracé door Ronse is een vergissing van formaat die alleen maar meer doorgaand verkeer zal aantrekken.’

‘Dat zal een nefaste impact hebben op de leefbaarheid, het milieu, het landschap en het cultureel erfgoed. Het prijskaartje dat ervoor moet worden betaald is bovendien buiten proportie en hypothekeert de toekomst van de volgende generaties.’

Bezwaarschriften

‘Het openbaar onderzoek, na de voorlopige vaststelling van het GRUP dat het nieuwe tracé van de N60 vastlegt, liep in april af’, weet Bart.

‘Verschillende particulieren, organisaties en wijzelf, met Geen streep door Ronse, hebben hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend.’

‘Maar de Vlaamse regering heeft zo goed als alle ingediende bezwaren naast zich neergelegd en drukt onverminderd door. Zo werd twee dagen voor de verkiezingen het GRUP nog definitief vastgelegd.

Intussen ligt zelfs al een project-milieueffectenrapport ter inzage, waartegen de bewoners inspraakreacties kunnen formuleren.’

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio