Raad van State vernietigt deel ruimtelijk uitvoeringsplan Uplace

Raad van State vernietigt deel ruimtelijk uitvoeringsplan Uplace

Foto: ddl

Vilvoorde / Machelen -

De Raad van State heeft een gedeelte van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Vlaams Strategisch Gebied Brussel (GRUP VSGB), waarin zich het Uplace-project bevindt, vernietigd. Dat gebeurde na een klacht van de Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) en Greenpeace Belgium.

De Vlaamse overheid heeft bij de opmaak van het plan erkend dat voor de realisatie van 'verkeersgenererende bestemmingzones', zoals voor het Uplace-project, openbaarvervoersmaatregelen noodzakelijk zijn, in het bijzonder een nieuw treinstation aan de Kerklaan te Machelen en een nieuwe tramverbinding langs de Woluwelaan (R22), zo stelt de Raad van State. Toch heeft de Vlaamse overheid die openbaarvervoersmaatregelen niet opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan, maar ze er integendeel bewust van losgekoppeld, aldus de Raad.
 
In het arrest stelt de Raad van State vast dat de Vlaamse overheid in het ruimtelijk uitvoeringsplan de realisatie van de verkeersgenererende bestemmingzones afhankelijk moest maken van de realisatie van de openbaarvervoersmaatregelen. Door dit niet te doen is de Vlaamse overheid tekort geschoten in de op haar rustende zorgvuldigheidsplicht. Daarom besliste de Raad van State om het cluster C3 "Reconversiegebied Vilvoorde-Machelen", waarbinnen het Uplace-project gerealiseerd zou worden, van het GRUP VSGB te vernietigen. Eind vorige maand vernietigde de Raad van State ook reeds de milieuvergunning voor Uplace.
Corrigeer

NIEUWS