Voka waarschuwt: ‘Maak niet opnieuw historische fout’

‘Doortrekking N60 is cruciaal voor hele regio’

© pdv

De werkgeversorganisatie Voka hamert op het belang van de doortrekking van de N60 in Ronse richting Wallonië en Rijsel. ‘Niet alleen voor de ontwikkeling van Ronse zelf, maar voor de hele regio’, onderstreept Voka-regiodirecteur Johan Browaeys,

PAUL DARRAGAS

‘Ik hoop dat onze kinderen nog werk in eigen streek kunnen vinden. Dat zal echter alleen maar mogelijk zijn als de regio van de Vlaamse Ardennen zich verder economisch kan ontwikkelen en de dynamiek om te ondernemen wordt ondersteund. Het aantrekken van innovatieve KMO’s is een grote uitdaging. Maar voor bedrijven is een vlotte ontsluiting enorm belangrijk en dus is de doortrekking van de N60 in Ronse cruciaal.’ Aan het woord is Johan Browaeys, Voka-regiodirecteur Vlaamse Ardennen.

Voka ijvert voor de realisatie van een ringweg rond Ronse en in volgende fasen voor de verbinding van de industriezone Klein Frankrijk met de N60 en ten slotte voor de doortrekking van de N60 naar de A8.

Johan Browaeys: ‘Met de aanleg van de N60 destijds werd de verbinding van de haven van Gent met Rijsel beoogd en dit om de Vlaamse Ardennen economisch te ontwikkelen. Oudenaarde sprong op de kar met de ontwikkeling van de industriezones De Bruwaan en Westerring tot gevolg.’

‘Ronse daarentegen focuste op Brussel en Wallonië en niet op Gent en Vlaanderen. Dat is een historische fout gebleken. Het is geen toeval dat Ronse momenteel met de grootste jeugdwerkloosheid in Oost-Vlaanderen kampt: 23 procent ten opzichte van 21 procent in Gent en 12 procent in Oudenaarde.’

‘Vandaar onze waarschuwing aan het beleid: Maak nu niet opnieuw dezelfde fout. Ronse heeft alle troeven in handen, maar de stad moet de kans krijgen om nieuwe bedrijven aan te trekken. Trouwens, ook voor bedrijven die zich in Oudenaarde willen vestigen, is de doortrekking van de N60 belangrijk.’

Mensen schrik aanjagen

‘We hebben respect voor de mening van iedereen en dus ook voor die van de actiecomités. Maar het stoort ons wel dat de actievoerders niet altijd correcte informatie geven en mensen schrik aanjagen’, haakt Voka-manager belangenbehartiging Katrien Moens in.

‘De stelling dat de doortrekking van de N60 meer verkeer naar de stad zal leiden, is niet correct. De Ronsenaars mogen toch niet vergeten dat het één van de belangrijkste doelstellingen is om het zwaar verkeer uit het stadscentrum te halen.’

‘We juichen toe dat de Vlaamse overheid een bemiddelaar heeft aangesteld om alle belanghebbenden juiste en volledige informatie over het N60-project te geven. De doortrekking van de N60 zal sowieso een impact op de omgeving hebben. Natuur is belangrijk, maar de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van een stad zijn dat ook.’

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio