STANDPUNT. 'Het Gentse parkeerplan zal op verzet stuiten, maar de keuzes dringen zich op'

STANDPUNT. 'Het Gentse parkeerplan zal op verzet stuiten, maar de keuzes dringen zich op'

Foto: Stijn Oosterlynck

Gent - Het nieuwe parkeerplan van Stad Gent lokt veel vragen en reacties uit, van ‘cruciaal voor een leefbare stad’ tot een ‘anti-autobeleid’. Het plan staat deze zomer nog open voor debat, in november moet het naar de gemeenteraad, samen met een ruimer mobiliteitsplan. ‘Dit zal op verzet stuiten’, zegt stadssocioloog en Gentenaar Stijn Oosterlynck. ‘Maar deze keuzes dringen zich op. De inzet reikt veel verder dan Gent.’

Bij haar aantreden beloofde het nieuwe paarsgroene stadsbestuur een vernieuwend project voor een sociale en ecologische stad. Dit weekend raakte het voorstel voor het Parkeerplan Gent 2020 bekend. Met dit plan is het stadsproject van het Gentse bestuur op een cruciaal moment aangekomen. Het parkeerplan gaat over de plaats van de auto in de stad en de verhouding tussen bewoners en bezoekers. 

Het voorgestelde parkeerplan maakt duidelijke keuzes. ‘Koning auto wordt onttroond’ titelt De Gentenaar. Het plan geeft resoluut voorrang aan de parkeernoden van bewoners over die van bezoekers, werknemers en studenten. Die laatste worden met hogere parkeertarieven en kortere toegelaten parkeertijden uit het stadscentrum geduwd. 

Maar ook bewoners zelf moeten gaan nadenken over hun autogebruik. De eerste bewonerskaart blijft gratis, maar de tweede wordt veel duurder. Wel belooft de stad via buurtparkings te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen voor bewoners. Private parkings blijven wel grotendeels uit het vizier, wat de effectiviteit van het parkeerplan verzwakt.  

Succesformule

Deze keuzes dringen zich op. Het voorbije decennium kwamen er 15% nieuwe bewoners bij, zonder dat het autobezit daalde. Een bewonerskaart garandeert steeds minder een parkeerplaats op straat. Bovendien weegt het autogebruik op de stedelijke woonomgeving. Het creëert gevoelens van onveiligheid en vervuiling en ontmoedigt sociaal contact op straat. Het terugdringen van de auto is de succesformule voor de heropleving van verloederde steden.  

Deze maatregel zal op verzet stuiten. De auto is het symbool van de naoorlogse welvaart van grote delen van de bevolking. In ruil daarvoor kregen werkgevers een hogere productiviteit en sociale vrede. Dit sociale model hield echter geen rekening met de impact van de auto op het milieu en onze leefomgeving.

De inzet van het parkeerplan reikt dus veel verder dan Gent. Het gaat om de ambitie om het sociale model aan te passen aan ecologische grenzen en leefbaarheid door de welvaart van de bevolking te koppelen aan meer duurzame manieren om ons te verplaatsen.   

Stijn Oosterlynck is hoofddocent stadsociologie aan de Universiteit Antwerpen en voorzitter van het Antwerpse Urban Studies Institute. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar sociale stadsvernieuwing. 

 

Ook een liefdesbrief, een opinie of een bedenking die u met de rest van Gent wil delen? Mail naar standpunt@Gentenaar.be

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio