Voka wijst nieuw Gents parkeerplan af

Voka wijst nieuw Gents parkeerplan af

Foto: CREDIT: Lieven Van Assche

Voor Voka Oost-Vlaanderen is het nieuwe parkeerplan nefast voor wie werkt of onderneemt in Gent. De Kamer van Koophandel hekelt verder het gebrek aan overleg.

In het nieuwe parkeerplan van de stad Gent zal parkeren op straat of in een garage fors meer gaan kosten. Foutparkeerders en stadsbewoners met twee auto’s moeten ook meer betalen. Voka vreest gevolgen voor creatieve bedrijven, ICT-bedrijven, spin-offs en kenniswerkers.

“De laatste jaren oogden economische indicatoren veelbelovend”, zegt gedelegeerd bestuurder Geert Moerman. “Gent groeide, mede door de aanwezigheid van haar universiteit en hogescholen, ook uit tot dé creatieve hub van België.” Voka meent dat ondernemers, en wie in Gent werkt, vergeten worden in het plan.

“Met het huidig parkeerbeleid hebben we de indruk dat men deze populatie afhandelt als ‘9 to 5 workers’ “, aldus Moerman. “Voor werknemers die de volledige werkdag op het bedrijf of op de overheidsdienst blijven, is alternatief vervoer een gemakkelijke en logische keuze. Voor ondernemers, kaderleden en kenniswerkers is vooral flexibiliteit en bereikbaarheid belangrijk. Het slimme gebruik van de wagen blijft veelal aangewezen, omdat de tijd ontbreekt om verschillende vervoersmodi te combineren.”

Voka hekelt verder het gebrek aan overleg en wil creatievere oplossingen, de organisatie suggereert een alternatief, zoals “werknemersparkeren” in bepaalde tijdszones.

‘Leefbaarheid en bereikbaarheid basisdoelstellingen’

De Gentse schepen Filip Watteeuw (Groen), bevoegd voor Mobiliteit, zegt dat het om een ontwerp gaat, waarbij nu met allerlei belanghebbenden gesproken wordt, waaronder ook Voka. Inhoudelijk zegt hij dat leefbaarheid en bereikbaarheid basisdoelstellingen zijn. “Willen we dat Gent een ondernemende stad blijft, dan moet er ingegrepen worden, want de situatie is onhoudbaar naar parkeerdruk en fileleed toe. De stad moet bereikbaar zijn voor iedereen, ook voor ondernemers, vandaar dat we met virtuele parkeerkaarten gaan werken en dat we in de parkeergarages een onderscheid maken tussen langparkeren en kortparkeren waar de rotatie belangrijk is. Maar we kunnen er niet onderuit dat er tegenover parkeren een prijs staat.”

Watteeuw wijst er voorts verder op dat er de afgelopen tien jaar 30.000 inwoners bijkwamen en dat het Planbureau er de komende tien jaar nog eens 10.000 verwacht. Uit tellingen van het Mobiliteitsbedrijf bleek verder dat van de 18.000 verplaatsingen in het spitsuur er 8.000 zijn die niet gedaan moeten worden, waaronder mensen die gewoon de stad doorkruisen, of beter de R40 nemen of heel korte afstanden doen.

Corrigeer

MEER NIEUWS