Gents Milieufront over parkeerplan: 'Goeie basis, maar het echte werk wacht nog'

Gents Milieufront over parkeerplan: 'Goeie basis, maar het echte werk wacht nog'

Foto: lva

Gent - Het Gentse MIlieufront noemt het nieuwe parkeerplan van Stad Gent dinsdag 'een mooie basis'. 'Maar het echte werk wacht nog', klinkt het in een persbericht. 'Het verhogen van de tweede bewonerskaart lijkt aanvaardbaar.

Het Milieufront zegt 'een heel aantal positieve elementen' te zien in het plan. 'Zo heeft het plan als uitgangspunt een autoluwere stad, waarin parkeertarieven voor bezoekers de hoogte in gaan, waar er duidelijke en geografisch grotere parkeerzones komen en waar er nagedacht wordt over alternatieven en fietsparkeren', klinkt het. 'Kortom een plan waarbij Gent het signaal geeft aan bezoekers dat met de auto naar Gent komen geen vanzelfsprekendheid is.'

Het Milieufront noemt het ook 'logisch dat de de pijlen van het bestuur vooral gericht zijn op de bezoekers en dat bewoners worden gespaard'. 'Het verhogen van de prijs voor de tweede bewonerskaart lijkt ons ook aanvaardbaar. De verhoging van het tarief van de tweede bewonerskaart tot 250 euro moet gezien worden als remgeld die gezinnen met twee auto's moet aanmoedigen om zich een privéparkeerplaats/garage aan te schaffen i.p.v. het openbaar domein bovenmatig te belasten. Het is ook een duidelijke incentive om een tweede wagen te vervangen door een deelwagen van Cambio of Dégage.'

LEES OOK: STANDPUNT. 'Het Gentse parkeerplan zal op verzet stuiten, maar de keuzes dringen zich op'

'De stad onderschrijft ook duidelijk het principe dat er binnen de R40 geen openbare parkeerplaatsen meer mogen bijkomen. Op zich wil GMF natuurlijk dat er minder parkeerplaatsen komen want met een ongewijzigd aantal parkeerplaatsen blijft het dus even druk en even vuil in de stad.'

'Maar met een stijgende bevolking en grote ontwikkeling wordt de automobiliteit in de binnenstad op die manier wel ontkoppeld van de bevolkingsgroei. Als er nieuwe parkeerplaatsen bijkomen aan de rand (bv. park and ride Ledeberg) moeten er in het centrum evenveel parkeerplaatsen voor bezoekers geschrapt of vervangen worden door bewonersplaatsen.'

'Dit plan biedt een mooie basis om op verder te werken, maar het echte werk wacht nog. De stad verwijst in haar parkeerplan vaak naar P+R en Openbaar vervoer. Het bestaande P+R en openbaar vervoersaanbod is ontoereikend om op korte termijn een belangrijk deel van de bezoekers/werknemers te laten overschakelen. Vele investeringen in Openbaar Vervoer en P+R (waar naar verwezen wordt) situeren zich op Vlaams/Federaal vlak.'

Gemiste kans

Toch is er ook kritiek. 'We vinden in het parkeerplan niet terug hoe de stad deze investeringen zal bekomen. Ook wachten we met spanning af over welke maatregelen de stad verder zal nemen om auto's uit de stad te weren via bijkomende circulatie- of verbodsmaatregelen', zegt het Milieufront. 'Op termijn moet doorgangsverkeer vermeden worden binnen de R40. De as Brabantdam-Papegaaistraat (die nu onderbroken is) blijft liefst definitief geknipt.'

'Ook voor andere belangrijke assen zoals Sint-Anna- Sint-Jacobs verwacht GMF een doorbraak in het mobiliteitsplan. Ook zien we in dit plan nergens een koppeling naar luchtkwaliteit of milieuzone. Een gemiste kans, want de stad wil toch werk maken van een milieuzone?'

'Een zwak punt in het plan is ook de onmacht om een sterk sturend beleid uit te werken rond private parkeerplaatsen. De stad beperkt al het aantal parkeerplaatsen per bouwproject maar moet misschien ook daar in zones werken, waarbij bv in de historische kern enkel appartementen worden vergund zonder parkeerplaatsen? Ook over de uitbreiding van het voetgangersgebied lezen we voorlopig niets.'

LEES OOK: VOKA over Gents parkeerplan: 'Opletten dat Gent geen ambtenarenstad wordt'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio