Vlaams regeerakkoord is rond: ministerposten al verdeeld

Open VLD, CD&V en N-VA hebben een Vlaams regeerakkoord klaar. De partijen zijn het ook al eens wat de verdeling van de bevoegdheden betreft. Over de inhoud van hun Vlaams regeerakkoord geven ze pas woensdag tekst en uitleg. Met een Vlaams regeerakkoord op zak willen N-VA, CD&V en Open Vld zich nu ook op het federale niveau 'samen aandienen'.

'Deze partijen hebben de intentie om federaal te regeren’, bevestigde N-VA-voorzitter Bart De Wever. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten voegde daaraan toe dat haar partij 'de handschoen opneemt om dit land in beweging te zetten'. 'N-VA en CD&V konden mekaar snel vinden', weet CD&V-voorzitter Wouter Beke. 'Het is belangrijk dat er snel, op alle niveau's, krachtige en eensgezinde regeringen aan de slag kunnen. Vlaanderen, topregio in Europa, mag de boot niet missen.'

Wat CD&V kreeg om Open Vld alsnog aan boord te hijsen, nadat die boot steeds was afgehouden, zal onder meer moeten blijken uit de verdeling van de ministerposten. In CD&V-kringen valt te horen dat voorzitter Wouter Beke tijdens de onderhandelingen best wat wist binnen te halen. Of ook het premierschap of misschien de Belgische eurocommissaris daarbij hoort, valt af te wachten.

Naar alle waarschijnlijkheid krijgt N-VA vier Vlaamse ministerposten, CD&V drie en Open VLD twee. Dit is de mogelijke invulling van de ministerposten in de nieuwe Vlaamse regering:

N-VA

N-VA levert in de nieuwe Vlaamse regering naast minister-president Geert Bourgeois nog drie ministers. Ook Ben Weyts en Liesbeth Homans komen in beeld. De vierde ministerpost zou gaan naar parlementslid Elke Sleurs of haar partijgenoot Philippe Muyters. Met Muyters en Homans zouden er wel twee Antwerpse N-VA'ers in de regering terechtkomen. Verrassingen zijn nooit uitgesloten, dus voor definitieve bevestiging van de namen lijkt het wachten op het ledencongres donderdagavond. Jan Peumans zou voorzitter van het Vlaams Parlement blijven.

  • Minister-president: Geert Bourgeois
  • Binnenlands Bestuur, Wonen, Armoede en Sociale Economie: Liesbeth Homans
  • Mobiliteit en Openbare Werken, Dierenwelzijn en Toerisme: Ben Weyts
  • Werk, Economie, Innovatie, Wetenschapsbeleid en Sport: Philippe Muyters

CD&V

Bij CD&V staat de verdeling van de posten zo goed als vast.

  • Welzijn: Jo Vandeurzen
  • Onderwijs: Hilde Crevits
  • Leefmilieu, Landbouw en Ruimtelijke Ordening: Joke Schauvlieghe

Open VLD

Open VLD zou Patrick Dewael afvaardigen en levert de verplichte Brusselaar in de Vlaamse regering, voor die laatste post circuleren de namen van parlementslid Ann Brusseel en fractievoorzitster Els Ampe.

  • Financiën en Begroting
  • Cultuur en media


N-VA, CD&V en Open Vld zouden samen een meerderheid van 89 op 124 zetels halen. In het Vlaams Parlement blijven dan amper 35 parlementsleden over om oppositie te voeren.

Over het inhoudelijke luik volgt morgen een tweede persmoment. Na de toetredingscongressen bij de drie partijen donderdagavond, volgt vrijdag meteen de regeerverklaring in het Vlaams Parlement. Op maandag volgt dan het debat in het Vlaamse halfrond, waar de kersverse meerderheid liefst 88 van de 124 zetels bezet. Die voorlopige planning valt dinsdag te horen bij N-VA en CD&V.

Federaal

‘Een doorbraak in de Vlaamse formatie zou op termijn ook goed nieuws kunnen zijn voor de federale regeringsvorming’, meent CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy. Op een mogelijk premierschap voor Kris Peeters wil Van Rompuy niet vooruitlopen.

Voor oudgediende Mark Eyskens lijkt een Vlaamse premier niettemin ‘nuttig’. Volgens hem zou het trouwens snel kunnen gaan, met regeringen op alle niveaus in augustus. Eyskens toonde zich zelfs tevreden met de komst van Open Vld in de Vlaamse regering, want met twee coalitiepartners die de zesde staatshervorming mee goedkeurden ‘zal N-VA haar federale loyauteit dagelijks moeten bewijzen’.

Informateur(s)?

Federaal lijkt de weg open voor een zogenaamde Zweedse coalitie met N-VA, CD&V, Open Vld en MR. De Franstalige liberalen zouden zo een regering op de been brengen met een stevige minderheid aan Franstalige kant. Bovendien zou geen enkele partij zowel in de federale als de Waalse regering zetelen.

Informateur Charles Michel (MR) wordt dinsdagnamiddag op het paleis verwacht voor een nieuw voortgangsrapport. Of het meteen ook het einde betekent van zijn opdracht, valt af te wachten. Er valt niet uit te sluiten dat hij aan zet blijft, al dan niet samen met een Vlaamse partner. CD&V-voorzitter Wouter Beke bijvoorbeeld. Dat zou de MR helpen wapenen tegen de verwachte kritiek vanuit de andere Franstalige partijen.

Corrigeer

MEER NIEUWS