Leuvens historica publiceert oorlogsdagboeken over brand Leuven in 1914

Leuvens historica publiceert oorlogsdagboeken over brand Leuven in 1914

Foto: Facebook

Leuven -

Historica Hilde Verboven heeft met Leuvense steun de site www.oorlogsdagboekleuven.be en de Facebookpagina 'oorlogsdagboekLeuven' opgestart waarin zij tot 28 oktober 1914 dagboekteksten zal publiceren die een tiental personen dag op dag 100 jaar geleden schreven en waarin ze vertellen hoe zij bij het begin van de eerste wereldoorlog eind augustus de dramatische verwoesting van het Leuvense stadscentrum ervoeren.

Het gaat onder meer om de Vlaamse kapucijn Valerius Claes die heel wat lijken begroef, rechtenstudent Hervé De Gruben die brancardier werd, de in Leuven wonende Zwitserse zakenman Fuglister die op basis van interviews met Leuvenaars bewijslast verzamelde over de schendingen van mensenrechten, de toenmalige burgemeester Leo Colins en zijn tijdelijke vervanger Alfred Nerincx, de jonge journalist Lambertus Mokveld van de Nederlandse krant De Tijd en de Leuvense wijnhandelaar Felix Boon.

'Ik geef hiermee de gewone mens een stem. Een student, zakenman, burgemeesters, zuster, journalist, wijnhandelaar..., allemaal vertellen ze dag aan dag wat ze zien, horen, voelen en ruiken. Het zijn persoonlijke, aangrijpende verhalen over twijfel, feiten, emoties en gruwel. Als ooggetuigen van toen verslaan zij elk vanuit hun eigen achtergrond voor ons het nieuws uit Leuven. De inhoud is volledig gebaseerd op oorlogsdagboeken, archieven en publicaties van toen', aldus Verboven.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio