Meer geld voor huiswerk- begeleiding

Gent -

OCMW Gent verdubbelt het budget dat het vrijmaakt voor de huistaakbegeleiding van vzw Uilenspel. Die vzw helpt kinderen in kwetsbare gezinnen leerstof bij te spijkeren of een taalachterstand in te halen. Uilenspel werkt daarvoor steeds met vrijwilligers uit de buurt waar de kinderen wonen. De vzw krijgt voortaan 20.000 euro per jaar toegestopt van het OCMW. ‘Dit past in onze strijd tegen kinderarmoede. Uilenspel legt jaar na jaar positieve resultaten voor’, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A).

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio