Site aan de Leie met mooi en groot verleden krijgt twaalf lofts

Oude vlasfabriek deels tegen de vlakte

Oude vlasfabriek deels tegen de vlakte

In de oude vlasfabriek komen twaalf lofts. Foto: acs

Sint-Martens-Latem -

De sloopwerken van de oude vlasfabriek aan de Leie zijn van start gegaan. ‘In oktober organiseren we een infodag voor mogelijke klanten, tegen dan moet de site opgeruimd zijn’, zegt Koenraad Belsack van NV De Heuvels, de initiatiefnemer van het hele project.

‘We willen van de oude fabrieksgebouwen, waaronder de droogloods, twaalf gepersonaliseerde lofts maken’, zegt Belsack. ‘De klant moet de mogelijkheid hebben een eigen invulling te geven aan de lofts. Een kunstenaar kan bijvoorbeeld de loft combineren met een atelier, maar steeds gekoppeld aan een woning’.

In 1923 bouwde nv Baetens de vlasfabriek aan de Meersstraat. Drie generaties lang bleekten ze er ruw vlas en vlas op garen.

In 1977 maakte het Gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’ de vlasfabriek zonevreemd in natuurgebied. De fabriek kon geen milieuvergunning meer krijgen, de exploitatie stopte en de fabriek liep langzaam leeg.

Uitvoeringsplan Leievallei

Het vlasveredelingsbedrijf maakte deel uit van het ruimtelijk uitvoeringsplan Leievallei dat al dateert van 2006. Het nieuwe plan Leievallei vervangt de bestemming natuurgebied naar type woonzone, daardoor kreeg het project opnieuw adem.

Het project wordt gesteund door de vzw Wel. Die vertegenwoordigt de betrokken bewoners van zonevreemde woningen in het Latemse natuurgebied. Leie zien en beleven

‘We willen de Leie zien en beleven en dat visueel verbinden met een open zicht op de waterpartij van de site’, zegt Luc Ledoux, voorzitter van vzw Wel. Het ruimtelijk plan laat minimum één en maximum twaalf woongelegenheden toe in het gedeelte ‘verplicht te behouden gebouwen’. Het verplicht ook het behoud van de schoorsteen en het bezinkingsbekken, geklasseerd door Monumenten & Landschappen en het afbreken van een aantal recentere gebouwen op de site.

Een aantal maanden geleden, na jaren wachten, werd een vergunning afgeleverd om een deel van de gebouwen te slopen. Het einde van de sloopwerken en de grondige schoonmaakbeurt van de site moeten klaar zijn tegen oktober, want dan nodigen de ontwikkelaars mogelijke kopers uit voor een bezoek aan de site.

Voor meer info over het project: 0475-26.42.73

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio