Commentaar

Uit de kast

In Brussel (en vermoedelijk in nog een pak andere ­steden) krijgen homoseksuele leerkrachten de al dan niet impliciete boodschap dat ze hun geaardheid maar beter verborgen kunnen houden. Het wordt er niet altijd met evenveel woorden bij gezegd, maar de reden is gekend: vooral moslimleerlingen en hun ouders kunnen daar bijzonder slecht op reageren.

Liesbeth Van Impe

Het feit dat de hypocriete discretie goedgepraat wordt door een topman van het Brusselse onderwijs, is opmerkelijk. Maar nog opmerkelijker is dat zowel het katholieke als het gemeenschapsonderwijs zich geroepen voelde om zich openlijk van de praktijk te distantiëren.

Is dat omdat homofobie in Vlaanderen volledig ver­dwenen is, behalve dan bij een deel van de moslim­gemeenschap? Natuurlijk niet. Maar we zijn intussen wel zo ver dat je niet langer zomaar van mensen kan ­eisen dat ze hun geaardheid verborgen houden. En dat toont vooral dat we een lange weg afgelegd hebben. ­Dezelfde uitspraken die nu verbolgenheid uitlokken, ­waren een paar decennia geleden nog de gangbare praktijk, zeker in het katholieke onderwijs.

Als dat vandaag helemaal anders is, dan is het net ­omdat holebi’s uit de kast gekomen zijn. Fictieve personages in soaps, publieke figuren, maar zeker ook de collega/buur/kennis die zich outten als holebi, hebben geleidelijk aan het ­taboe gesloopt en het fenomeen in de hoofden van de mensen genormaliseerd. Geen ­beter wapen tegen ­algemene vooroordelen dan het concrete, particuliere contact met echte mensen.

Net daarom is de tegenreactie zo heftig. De angst van de homohater is niet dat alle kinderen in de klas van de ­holebi-leerkracht plots ‘bekeerd’ zouden worden tot ­homoseksualiteit. De echte angst is dat dergelijke vooroordelen en clichés binnen de normale interactie tussen mensen nooit lang standhouden. Het is makkelijker ­homo’s te haten als je er geen enkele persoonlijk kent.

Net daarom mag er niet worden toegegeven aan de druk. Alle respect voor de holebi-leerkracht die voor discretie kiest omdat hij of zij niet de schietschijf wil worden die op lange termijn de goede zaak vooruithelpt. Maar dat moet een eigen keuze zijn, geen opgelegde richtlijn die de weg van de minste weerstand kiest.

Niemand moet tegen zijn wil in de kast blijven zitten. En als die strijd soms hopeloos lijkt, bedenk dan eens hoe snel en hoe diepgaand Vlaanderen op dat vlak in de laatste decennia veranderd is.

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie