Bikkelharde strijd tegen stropers van 'grote vriendelijke reus'

Toerisme moet de neushoorn redden

Voor heel wat toeristen staat een reis naar Afrika gelijk aan een zoektocht naar de Big 5. Maar hoe lang zullen deze vijf dieren(leeuw, olifant, neushoorn, luipaard en buffel) nog bestaan? De olifant en neushoorn staan intussen op de lijst van bedreigde diersoorten. Vooral voor de neushoorn is de situatie kritiek. Een aantal nieuwe initiatieven, zoals het Rhino Awareness & Protection-project in Kenia, proberen voor een ommekeer te zorgen.

Over heel de wereld waren er veertig jaar geleden nog meer dan 100.000 neushoorns. Bovendien waren er ooit 30 verschillende neushoornsoorten. Nu zijn dat er nog maar vijf: 3 in Azië (de Javaanse, Sumatraanse en de Indische), 2 in Afrika (de witte en de zwarte neushoorn). En daarvan leven er nog zo'n 28.000. De reden van deze achteruitgang? Stroperij. De hoorn van de neushoorn is intussen meer waard dan goud, met als gevolg dat de dieren gestroopt worden, vaak letterlijk afgeslacht worden. Aanvankelijk werden de dieren beschoten met giftige pijltjes om ze te verdoven en zo de hoorn af te zagen, maar al snel werden de neushoorns gewoon doodgeschoten. Of nog erger: de achillespees wordt doorgesneden waardoor de neushoorn niet meer kan bewegen, waarna de hoorn wordt afgezaagd. Een lijdensweg voor de neushoorn, want niet zelden wordt ook gewoon een deel van de kop van de neushoorn weggesneden om toch maar zeker al de stukjes hoorn mee te hebben. Voor de neushoorn wacht een gruwelijke, trage dood. De wreedheid waarmee de stropers te werk gaan, maakt van het beschermen en behoud van deze 'grote vriendelijke reus' een bikkelharde strijd. 

Om de 8 uur wordt neushoorn gedood

Tussen 2007 en 2011 is de stroperij in zuidelijk Afrika met zo'n 3000 procent gestegen. En ook de toekomst ziet er voor de neushoorn nog steeds niet goed uit. Om de 8 uur wordt er een neushoorn gedood omwille van zijn hoorn, die in Azië (en dan vooral in Vietnam) beschouwd wordt als een statussymbool. Daar toon je niet alleen met goud, met een Ferrari of met een Rolex dat je veel geld hebt, maar toon je dat ook met neushoornproducten.  

Van de twee Afrikaanse neushoorns is de zwarte het meest met uitsterven bedreigd. Kenia, waar zo’n 15 procent van alle neushoorns ter wereld leeft, telde in de jaren '70 bijvoorbeeld nog 20.000 zwarte neushoorns. Nu zijn dat er amper nog 650. Als die slachtpartijen niet drastisch worden aangepakt, zal de diersoort binnen de tien jaar uitgeroeid zijn. Hoog tijd dus om aan de alarmbel te trekken. Er werden al verschillende initiatieven opgezet om de schrijnende situatie van de neushoorn aan te pakken. Zo heeft men er al aan gedacht om parkwachters beter uit te rusten, de wetgeving te verstrengen, drones te gebruiken, de hoorn zelf preventief te verwijderen, een bepaalde stof in de hoorn spuiten, reclamecampagnes op te zetten of het verkopen van hoorn legaal te maken. Maar elk initiatief heeft wel zo zijn gebreken en de neushoorn blijft er maar op achteruit gaan.  

Toerisme moet neushoorn redden

Begin juni werd daarom gestart met het Rhino Awareness & Protection-project, dat zijn wortels heeft in Solio Ranch, een reservaat dat gericht is op het behoud van neushoorns.

Dit initiatief gooit het over een andere boeg. Het project zet onder andere in op toerisme om de neushoorn te redden. 'Het is belangrijk dat toeristen naar Kenia blijven komen', zegt Frank Wirth van Rhino Awareness & Protection. 'Eerst en vooral kunnen we de toegangsgelden die mensen betalen om een reservaat te bezoeken, gebruiken om te investeren in het verdere behoud en de bescherming van de neushoorn. Daarnaast is toerisme ook belangrijk omdat het er mee voor zorgt dat mensen zich meer bewust zijn van het probleem.'

Hiervoor wordt ook samengewerkt met wetenschappers. 'Door samen te werken met wetenschappers, weten we meer over de dieren. En zo kunnen we de toeristen meer bieden. In plaats van gewoon rond te rijden in een jeep in een park en zonder meer op zoek te gaan naar wildlife, kunnen we toeristen meer uitleg geven over hoe de dieren leven, waar ze leven, hoe ze zich gedragen, op welke plaatsen en wanneer we de dieren sowieso zullen te zien krijgen,...' Toerisme, wetenschap en het behoud en de bescherming van wildlife gaan in dergelijke ‘alternatieve’ parken en reservaten hand in hand.

Solio Ranch is een van de reservaten waar dit gebeurt, en is daarmee een van de beste plaatsen ter wereld om neushoorns te spotten. Het is het enige park in Kenia waar de neushoornpopulatie erop vooruit gaat. 22 procent van de neushoorns in Kenia, is te vinden in dit reservaat.

Band tussen lokale bevolking en neushoorn

Het Rhino Awareness & Protection-project wil niet alleen toeristen betrekken bij het behoud van de neushoorn, maar ook de lokale bevolking. ‘Veel stropers zijn mensen uit de dorpen zelf’, zegt Wirth. ‘Of het zijn dorpsgenoten die de stropers helpen.’ In Kenia worden een aantal parken en reservaten daarom beheerd door de lokale bevolking. ‘Als er een aantal maanden geen dieren gedood werden in het park, krijgen de beheerders een bonus. Op die manier wordt de lokale bevolking ook meer mee bewust gemaakt van het probleem en helpen ze mee aan een oplossing.’

Neushoornbaby's krijgen naam van kinderen

En ook kinderen maken deel uit van het Rhino Awareness & Protection-project: ‘We willen samenwerken met een aantal scholen uit de regio. Ze wonen op amper een paar kilometer van parken en reservaten, maar veel van hen hebben nog nooit een neushoorn, leeuw of giraf in het echt gezien. Ze voelen geen verbondenheid met de dieren; het maakt niet uit of ze gestroopt worden of niet’, gaat Wirth verder. ‘Daar willen we iets aan doen. De kinderen kunnen bijvoorbeeld op bezoek komen in het reservaat om zo meer bij te leren over de neushoorns.’

Zo kregen een aantal schoolkinderen uit de buurt begin juni de kans om Solio Ranch te bezoeken. Ze mochten twee pasgeboren neushoornbaby’s een naam geven en kregen er uitleg van Dr. Felix Patton, wetenschapper en allesweter wat neushoorns betreft. ‘Door de neushoornbaby’s een naam te geven, krijgen de kinderen een emotionele band met de neushoorns. We hopen dat de kinderen op deze manier in de toekomst niet in het stropen verzeild zullen raken, en dat ze hun ouders en vrienden op het belang van het behoud van de neushoorn zullen wijzen.’

 

Meer info over het Rhino Awareness & Protection-project:

 

Corrigeer

MEER NIEUWS