Het nieuwe Gentse parkeerplan: 'niet ambitieus genoeg' of 'gevaarlijk voor Gent'?

Het nieuwe Gentse parkeerplan: 'niet ambitieus genoeg' of 'gevaarlijk voor Gent'?

Foto: archief/fvv

Gent - Het nieuwe parkeerplan van Stad Gent is donderdagavond voorgelegd aan een aantal belangrijke spelers uit de stad. VOKA, UNIZO en vertegenwoordigers uit de vastgoedsector namen het plan op de korrel. De Fietsersbond en het Gents Milieufront noemden het plan 'niet ambititeus genoeg'.

De ideeën uit het Parkeerplan werden net voor de zomer voorgesteld. Bewoners zullen meer parkeerplaats krijgen, fietsers ook. Voor iedereen anders wordt een auto achterlaten in Gent duurder, overal. Dit najaar zou het plan op de gemeenteraad goedgekeurd moeten worden. Tijdens een inspraaktraject wordt het plan deze maand ter discussie voorgelegd aan de Gentenaars en Gentse belangenverenigingen. 

De belangrijkste conclusie van de debatavond: iedereen is het ermee eens dat er in Gent geen extra parkeerplaatsen meer moeten bijkomen. Het Parkeerplan legt een 'standstill' van het aantal plaatsen op. Een goede zaak, volgens alle vijf organisaties die donderdag aan het woord werden gelaten over het Parkeerplan.

Over de andere principes is er meer discussie. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw benadrukte de nood aan een nieuw parkeerbeleid in Gent. Het Milieufront is tevreden met het signaal dat het Parkeerplan geeft: dat met de auto de stad in rijden niet langer vanzelfsprekend is. Maar de Fietsersbond vindt dat het plan de huidige autodruk niet genoeg terugdringt.

Ron De Meyer van vastgoedkantoor Dewaele waarschuwde dat een onduidelijk parkeerbeleid de opmars van Gent verloren kan doen gaan. VOKA hekelt vooral dat flexibele ondernemers vergeten worden en te strenge regels opgelegd krijgen. Unizo tenslotte beandrukte dat Gent geen onvriendelijke reputatie mag krijgen, bij ondernemers en bij niet-Gentenaars.

Filip Watteeuw: 'Gent staat in de toplijstjes, ook de slechte'

'Sommige mensen vragen mij waarom er een nieuw parkeerplan nodig is', zei schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). 'Gent staat in veel toplijstjes: we zijn een creatieve stad, er zijn vel ondernemers en winkels. Er gebeurt ongelooflijk veel. Maar we staan ook in de Europese toplijst van de meest filegevoelige steden van Europa, in de top tien. Dat betekent dat er toch wel een probleem is.'

'De vorige stadsbesturen hebben al veel gedaan voor de fietsers. Het aandeel fietsers in de verplaatsingen in Gent is gestegen van 14 procent in 2000 naar 24 procent in 2012. Toch leggen de Gentenaars elke dag 70.000 autobewegingen extra af. Het aantal autobewegingen is gestegen van 240.000 in 2000 naar 310.000 in 2012.'

'Gent is gegroeid van 220.000 inwoners naar 250.000, dat zijn ongeveer 10.000 extra gezinnen. Als die gemiddeld één auto hebben, dan zijn er tienduizend extra auto's. Dat is 40 kilometer auto's op een rijtje, of 40 kilometer extra parkeerplaats. Gent is niet groter geworden, waar moeten we die auto's zetten? Dat is een probleem, we moeten ingrijpen. We willen dat de stad bereikbaar blijft, ook met de wagen. Maar de stad moet een stuk autoluwer worden.'

LEES OOK: Watteeuw verdedigt parkeerplan: '33 cent per dag om twee auto's te parkeren valt mee'

Fietsersbond: 'Dit plan doet de autodruk niet dalen'

De Gentse Fietsersbond noemde het Parkeerplan 'goed, maar niet ambitieus genoeg'. 'Een autoluwere stad is goed, maar het mag iets ambitieuzer. Het moet mogelijk te zijn om naar een fietsgebruik van veertig procent te gaan in Gent. We moeten mee in de Champions League van Europese fietssteden', zei Eva Van Eenoo.

'De standstill van het aantal parkeerplaatsen in het Parkeerplan is jammer. Wij hadden liever een afbouw gezien. Geen parkeerplaatsen is niet nodig. Maar met hetzelfde aantal plaatsen blijft de autodruk even groot. Het probleem is dat iedereen weet dat hij een plaats kan vinden als hij met de auto Gent binnen rijdt. Hoe meer mensen dat weten, hoe groter de autodruk.' 

'Die autodruk zorgt ervoor dat veel mensen niet op de fiets durven kruipen: senioren die niet meer durven fietsen, kinderen die zeer laat alleen naar school mogen fietsen.' De Fietsersbond noemt de stijgende parkeertarieven 'niet meer dan logisch'. 'Een auto neemt zeer veel plaats in en die plaats is schaars. Op de plaats van een auto kan je acht fietsen stellen.'

UNIZO: 'Nu al ondernemers die Gent ontvluchten'

Wim Geirnaerdt van Unizo zei dat het Parkeerplan 'vol staat met goede voornemens'. 'Maar hoe gaan we die vele missies dienen? De standstill van het aantal parkeerplaatsen is eigenlijk het minimum. Maar we moeten opletten om de plannen niet te hard door te duwen.'

'Wij krijgen nu al mails van ondernemers die overwegen de stad te verlaten en naar De Pinte, Lochristi of Evergem te verhuizen. Worden wij daar als stad beter van? Gent moet ook ook bij niet-Gentenaars een vriendelijke reputatie behouden. Als men dit plan doorvoert zal er ook extra geld vloeien naar de stadskas. Wordt dit ingezet in de mobiliteit of verdwijnt dat naar de schuld? Waarom niet investeren in slimme maatregelen.' 

Unizo zou ook graag zien dat' goed gedragd beloond wordt'. 'Er zijn te veel bewonerskaarten in Gent. Tegelijkertijd zijn er garages die niet benut worden. Waarom mensen die hun bewonerskaart niet benutten, niet belonen?'

Milieufront: 'Met de auto naar de stad komen mag niet meer vanzelfsprekend zijn'

Steven Geirnaert van het Gentse Milieufront waarschuwde dat 'de stad dicht aan het slibben is'. 'Bovendien is Gent bijna Europees kampioen luchtvervuiling. Dit kan niet verder. Wij zouden ook graag hebben dat er meer plaats zou zijn in Gent. Maar het stadscentrum is wat het is. Wij juichen het idee van het parkeerplan toe, maar het mag wat strenger.'

'Het belangrijkste is dat Stad Gent met het Parkeerplan een signaal geeft dat het niet meer vanzelfsprekend is om met de auto naar de stad te komen. De gedragsverandering om minder met de auto te komen is ingezet, maar het zal pijnlijk en moeilijk zijn. Het effect op lange termijn zal positief zijn. We hopen dat iedereen verder kan kijken dan de eerste moeilijke aanpassingen. 

'Wij zijn niet tegen ondernemers en winkeliers. Wij zijn fan van een bloeiende binnenstad. Nog erger dan veel auto's in de stad is dat alle ondernemers zouden verhuizen naar een shoppingcentrum in Lochristi.'

LEES OOK: Gents Milieufront over parkeerplan: 'Goeie basis, maar het echte werk wacht nog'

Vastgoedkantoor Dewaele: 'Opletten dat opmars van Gent niet verloren gaat'

Ron De Meyer, bestuurder van vastgoedfirma Dewaele, waarschuwde dat de opmars die Gent de laatste vijftien jaar heeft doorgemaakt afgebouwd dreigt te worden. 'Gent is een stad die ongelooflijk geëvolueerd is. Dankzij het rode beleid heeft Gent zich als geen andere stad in Vlaanderen op de kaart gezet.'

'Maar vandaag is er een parkeerbehoefte van 0,4 parkeerplaatsen per inwoner in Gent, dat is gemiddeld 1,2 per gezin. Stad Gent wil nu een norm van 0,6 per woonentiteit gaan hanteren. De stad wil dus maar de helft van de parkeervraag invullen. Als we dat als boodschap geven naar investeerders, dan zal alles wat Gent vijftien jaar lang heeft opgebouwd stelselmatig afgebouww worden.'

De Meyer hekelde de 'slechte communicatie' over het mobiliteitsbeleid in Gent. 'Er moet een logischere visie komen. De privesector moest jaren naar de parkeernorm van 1,3 streven. Nu wordt dat plots lager, terwijl er nog projecten in ontwikkeling zijn met die oude norm. Promotoren zouden liever een consequent parkeerbeleid hebben.'

Watteeuw gaf De Meyer deels gelijk. 'Nu is er geen duidelijkheid. Maar die geven we net wel in het nieuwe Parkeerplan.'

VOKA: 'Te streng voor ondernemers, bewoners worden ontzien'

VOKA zei 'achter heel wat uitgangspunten van het parkeerplan te staan'. 'De standstill van het aantal parkeerplaatsen en het autoluwer maken van het centrum steunen wij', zei Katrien Moens. 'We hebben het wel moeilijker met het feit dat men zich vooral focust op bewoners. Ondernemers krijgen heel zware regels opgelegd.'

'Men gaat ervan uit dat alle werknemers ultralang-parkeerders zijn, maar dat klopt niet. Er zijn veel werknemers in Gent die maar een paar uur in Gent moeten zijn en dan weer naar een klant moeten. Die ondernemers zitten graag in Gent, maar komen totaal niet aan bod. Iemand die een hele dag in Gent komt parkeren, kan gerust buiten de stad parkeren.'

Watteeuw benadrukte hoe belangrijk hij ondernemers vindt. 'Maar het essentiële aan ondernemen is dat je creatieve oplossingen zoekt. Bij de Waalse Krook hebben we honderden vrachtwagens uit de stad kunnen houden, door vervoer over het water te organiseren. Dat is creatief. Er zijn ongelooflijk veel oplossingen mogelijk, maar we moeten ze wel zoeken.'

LEES OOK: Voka wijst nieuw Gents parkeerplan af

Socioloog Stijn Oosterlynck: 'Hard zijn tegen weerstand van economische sector'

'Dit is een parkeerplan, maar het gaat over veel meer dan parkeren', zei stadssocioloog Stijn Oosterlynck van de Universiteit van Antwerpen. 'Het gaat over de rol die de auto speelt in onze samenleving.' Hij zei ook dat 'we hard moeten zijn tegen de weerstand van de economische sector. Het is aan de sector zelf om creatief te zijn.'

'Het Parkeerplan heeft natuurlijk een aantal beperkingen. De private parkeerplaatsen, daar kan je niet aan. De parkeergarages in het centrum van Gent zijn ooit helemaal fout ingeplant, daar kan je nu eenmaal niets meer aan doen. En het systeem van de bedrijfswagens in ons land is niet meer houdbaar, omdat mensen niet ter verantwoording geroepen worden voor hun verplaatsingsgedrag. Bovendien is het openbaar vervoer in Gent echt niet goed. En gaat het er niet op vooruit.'

'Maar als je kijkt naar de hoe andere steden populairder geworden zijn, dan is het mobilteitsbeleid de grote consequente. De stad autoluwer maken is de belangrijkste maatregel. Mensen komen niet naar een parking. Ze komen naar parken, naar onmoetingsplaatsen. Mensen komen niet wonen naast een autostrade.'

LEES OOK: 'Het Gentse parkeerplan zal op verzet stuiten, maar de keuzes dringen zich op'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio