Actiecomités slaan handen in elkaar in juridische strijd rond N60, N42 en N41

De verschillende actiecomités ‘Geen streep door Ronse’ (N60), Aktiecomité N42, vzw ’t Uilekot, Raldes (N41) en vzw Climaxi gaan nauw samenwerken.

sdr

‘We willen elkaar helpen in de juridische strijd tegen de drie wegen die Zuid-Oost-Vlaanderen doormidden zouden snijden om zogezegd de ontsluiting te verbeteren’, legt Bart Tsiobbel van het actie-comité Geen Streep door Ronse uit. ‘Want al deze dossiers geraakten verwikkeld in juridische procedures. Wat de N42 bijvoorbeeld betreft, zijn de onteigeningen gestart, maar blijven een vijftiental gezinnen en bedrijven zich verzetten. Voor de N60 is een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt, maar dat wordt aangevochten bij de Raad van State.’

‘Daarnaast zijn er nog tal van gelijkenissen tussen onze dossiers’, gaat Bart Tsiobbel verder. ‘Zo wordt er al jaren over gediscuteerd, worden tracés verlegd en hertekend, maar is er nauwelijks maatschappelijk draagvlak voor. Ook wordt in ongeveer alle dossiers met gemanipuleerde cijfers gegoocheld om te bewijzen dat de bestaande wegen onveilig of onleefbaar zijn.’

‘Wat de N42 betreft, wordt bijvoorbeeld beweerd dat er te veel ongevallen zijn op het oude tracé in Sint-Lievens-Esse/Steenhuize, terwijl cijfers uit parlementaire vragen net het omgekeerde aantonen. Voorts spreken politici in alle drie gevallen over ontsluiting en economische ontwikkeling, terwijl de realiteit het omgekeerde toont. De N60 moet bijvoorbeeld doorgetrokken worden tot in Valenciennes, maar in Wallonië willen ze geen meter weg aan te leggen.’

‘Daarnaast stellen wij ons voor alle drie de dossiers vragen over de economische ontwikkeling die voor ogen wordt gehouden. Heel wat specialisten stellen dat deze net niet bevorderd wordt door wegenaanleg.’

‘Anderen stellen dan weer vragen bij de houdbaarheid van dit economisch model. Er worden massa’s geld uitgetrokken: 11 miljoen voor de omleiding in Herzele, 165 miljoen voor de N60 in Ronse en een waarschijnlijk nog hoger bedrag voor de aanpassing van de N42 tussen Wetteren en Zottegem. Met deze middelen zouden ook de echte sociale, economische en ecologische ontwikkeling gelanceerd kunnen worden.’

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio