KV en FC Turnhout weerleggen aantijgingen

‘Wij proberen niet om geld te onttrekken aan de vzw KV Turnhout’, zegt voorzitter Marcel Hendrickx. Ook FC Turnhout gaat in het verweer. 'KV praatte nooit met ons over een fusie. Wij zijn een financieel gezonde, Turnhoutse club', zegt Guy Franken.

KV Turnhout doet aan crowdfunding (zie krant maandag, red.), maar laat geld storten op een rekeningnummer dat niet van KV Turnhout is. Dat ook het rekeningnummer waarop het lidgeld van de jeugd wordt gestort, niet van de club zou zijn, spreekt Marcel Hendrickx met klem tegen. 'Er is om technische redenen voor een ander rekeningnummer gekozen, maar ook dat staat op naam van de club. Wie het tegendeel beweert, wil KV Turnhout schade toebrengen. Dit is een zware beschuldiging en dat neem ik niet. Wij zijn geen foefelaars. Er verdwijnt geen cent uit de club', zegt hij

Dat de statuten niet toelaten dat sympathisanten die KV Turnhout via crowdfunding steunen, lid kunnen worden van de vzw, ontkent Hendrickx niet.

'Ook wie beweert dat een fusie tussen KV en FC geen optie is omdat beide clubs een lege kas hebben, liegt.' Dat zeggen bestuursleden Guy Franken en Frank Belmans 'En wel om twee redenen. FC Turnhout is financieel zeer gezond en KV Turnhout heeft nooit met FC Turnhout over een fusie gepraat. Mensen die anders beweren, proberen het Turnhoutse voetbal in diskrediet te brengen.‘

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio