Nieuw meetstation voor Leuven Rechtdoor in Tildonk

Haacht - In het kader van 'Leuven Rechtdoor' zal het department Leefmilieu van de Vlaamse overheid op donderdag 17 september een meetstation in Tildonk plaatsen.

'Dit meetstation zal op een objectieve manier de geluidsoverlast van stijgende en dalende vliegtuigen in onze regio in kaart brengen', aldus Ludwig De Jaeghere van de Kerngroep Leuven Rechtdoor. 'Het zal een duidelijker beeld geven van de extra lawaaihinder van stijgende vliegtuigen t.o.v. de dalende vliegtuigen dan het meetstation te Veltem-Beisem en zodoende weerleggen dat stijgende en dalende vliegtuigen evenveel geluid produceren.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio