‘Goede leerkracht beste middel tegen sociale segregatie op school’

‘Goede leerkracht beste middel tegen sociale segregatie op school’

Foto: BELGA

‘Goede leerkrachten zijn het beste middel om sociale segregatie tegen te gaan.’ Dat zegt Ivan Van de Cloot, woordvoerder van de denktank Itinera, naar aanleiding van het onderwijsrapport dat Itinera woensdag heeft gepubliceerd.

Een van de kernconclusies van het PISA-onderwijsrapport 2012 van de OESO gaat over de gunstige effecten van sociale inclusie, het samenbrengen van kansrijke en kansarme kinderen. Er is namelijk een verband tussen sociale inclusie en de prestaties van leerlingen uit kansarme milieus. In het PISA-onderzoek van 2009 scoorde België zeer slecht op dit vlak, met de op een na hoogste sociale-segregatiescore op 34 landen.

Volgens Itinera kan een sociale mix niet worden opgelegd, maar moet die geleidelijk worden opgebouwd. Dit vergt van de leerkrachten een aanzienlijke pedagogische inspanning en de geschikte competenties.

‘Er is onlangs tot een hervorming van de structuren van het middelbaar onderwijs besloten’, zegt Ivan Van de Cloot, ‘maar het is belangrijk dat er ook werk gemaakt wordt van een hervorming van de lerarenopleiding. Een baan in het onderwijs moet aantrekkelijker worden gemaakt door een betere ondersteuning. De kwaliteit van de leerkrachten zorgt ervoor dat diversiteit en kwaliteit beter hand in hand kunnen gaan.’

Het onderwijs aan beide kanten van de taalgrens

In het rapport vergelijkt Itinera ook de prestaties van het onderwijs aan weerskanten van de taalgrens. In de Franse Gemeenschap volgen leerlingen tot het einde van het tweede jaar middelbaar onderwijs een gemeenschappelijk leertraject. Dit vertaalt zich in een schooluitval die tweemaal zo hoog is als die in Vlaanderen.

Voor leerlingen uit kansarme gezinnen doet het technisch secundair onderwijs in Vlaanderen het duidelijk beter dan het algemeen secundair in de Franse Gemeenschap. ‘Voor het verbeteren van de positie van de kansarmen is vroege interventie het belangrijkste. Opdat het gemeenschappelijke leertraject in het middelbaar onderwijs met succes kan worden verlengd, moet absoluut ook werk worden gemaakt van een terugdringing van de sociale ongelijkheid in het lager onderwijs’, concludeert Itinera.

Corrigeer

NIEUWS