Besparingen raken Brusselse culturele sector hard

‘Minstens 300 mensen verliezen hun baan’

© pn

De aangekondigde besparingen op cultuur zijn in Brussel hard aangekomen. Heel wat culturele verenigingen en instellingen weten nog niet hoe ze het zullen rooien met minder geld. Maar dat het pijn zal doen, daar twijfelt niemand over.

YVES COUDRON

Het gebeurt niet vaak dat er eensgezindheid is in de culturele sector. Over de nieuwe besparingsronde is die er wel. Deze keer werd niet bespaard met de kaasschaaf, maar met de rasp, klinkt het. En snijden met de rasp, dat kan lelijke wonden opleveren.

Hoewel noch hij noch zijn partij erbij waren toen de besparing onderhandeld werd, is Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD), die het slechte nieuws bracht, kop-van-jut.

Dat hij eraan toevoegde dat in de culturele sector voortaan de wet van de sterkste gold, heeft ongetwijfeld ook niet geholpen.

De meeste Vlaams-Brusselse culturele instellingen krijgen financiering via het Kunstendecreet van de Vlaamse Gemeenschap. Dat is een subsidie voor telkens vier jaar, die nu halverwege een cyclus vermindert met 7,5 procent.

Musea en erfgoedcentra die gesubsidieerd worden via het Kunstendecreet krijgen 4 procent minder. De Ancienne Belgique moet het net als de zes andere – grote – instellingen van de Vlaamse Gemeenschap met ‘slechts’ 2,5 procent minder doen. Het Brusselfonds, een aanvullend fonds voor projecten rond cultuur, welzijn en onderwijs, krijgt 2,4 miljoen euro minder. Dat is zes procent van 47,5 miljoen euro, het totale uitgavenpakket van Vlaanderen voor Brussel.

‘Het is opmerkelijk dat enkele grote instellingen veel minder moeten besparen’, vindt Tom Bonte, artistiek leider van de Beursschouwburg.

‘Als je op zoek gaat naar geld, dan lijkt het mij evident dat je kijkt naar waar het meeste geld zit. Dit is net hetzelfde als wat in het bedrijfsleven gebeurt: de grootste bedrijven moeten de minste bijdragen leveren.’

Hoe de Beursschouwburg zelf de besparingsronde door zal komen, is nog niet duidelijk. ‘We moeten die analyse nog maken. We zullen nagaan bij welke producties de budgetten naar beneden kunnen en producties afgelasten die nog in een pril stadium zitten. Daarnaast moeten we ons opnieuw buigen over de personeelskost. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) beweert dat er enkel bespaard wordt op structuren, maar dat is onzin.Wie knipt in budgetten, raakt aan de mensen.’

De doodsteek

‘Minstens 300 mensen verliezen hun job’, zegt Danny Op de Beeck, zakelijk leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS). ‘Minstens de helft van de dertig miljoen besparingen wordt verhaald op het personeel, daar kun je van op aan. Ook bij ons is de kans reëel dat er mensen vertrekken.’

Persverantwoordelijke An Van der Donckt vreest dat de kleinere culturele initiatieven nog harder getroffen zullen worden. ‘Voor sommigen betekent dit de doodsteek.’

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus