Actie

Sorry is ook in Herenthout niet genoeg

Sorry is ook in  Herenthout niet genoeg

Machteld Ledegen, Veerle Gonnissen en Marcel Ooms zetten zich in voor 11.11.11. Foto: mph

Herenthout -

Herenthout ‘Een derde van het voedsel wordt wereldwijd verspild, dit terwijl één op de acht mensen honger lijdt. Er is genoeg voedsel en toch is er honger.’ Dat is het onrecht dat dit jaar aan de kaak wordt gesteld door 11.11.11. ‘Ook in Herenthout steunen we de campagne’, zegt Veerle Gonnissen.

11.11.11 pleit voor een gedragscode om wereldwijd voedselverspilling tegen te gaan.

‘Om de inwoners van Herenthout deze boodschap mee te geven, zullen we met oud brood, dat nu vaak wordt weggegooid, lekkere broodpudding maken en deze gratis aan de Herenthoutenaren aanbieden’, legt Gonnissen uit.

‘We gaan dit doen op 17 oktober vanaf 19 uur aan de pastorie. We serveren er ook een kopje fairtradekoffie bij.’

In heel Vlaanderen en dus ook in Herenthout zal ook getracht worden om zo veel mogelijk mensen de woorden Sorry is niet genoeg te laten uitspreken voor een camera. De filmpjes worden dan nationaal verzameld en aan de beleidsmakers overgemaakt.

‘Hoe meer mensen in actie komen, hoe luider onze stem klinkt en hoe sneller de politici in beweging komen.’

De 11.11.11- vrijwilligers willen ook de jeugd bij het project betrekken.

‘Op 17 oktober is het ook Dag van de Jeugdbeweging. De jongeren krijgen dan een ontbijt aangeboden en wij koppelen ons karretje aan dit initiatief aan.’

Daarnaast is er uiteraard nog de inzamelactie. ‘Op zondag 9 november trekken onze vrijwilligers er met de collectebus op uit. Die dag houden we in het GOC Ter Voncke ook onze jaarlijkse cafédag waarvan de opbrengst eveneens naar de actie gaat. Iedereen is welkom van 10 uur tot in de vroege uurtjes. ’

De trekkersgroep achter 11.11.11 in Herenthout bestaat uit een zestal mensen. Op 9 november zijn er 40 tot 50 vrijwilligers in de weer. ‘Een groep die in de loop der jaren flink is aangegroeid. Gemiddeld halen we per jaar zo’n 6.000 euro op. Die kaap hopen we ook dit jaar weer te kunnen bereiken.’

INFO

ZIE OOK

www.nietgenoeg.be

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S