RONDOM ENQUETE

Onze kennis over WO I kan veel beter

Onze kennis over  WO I kan veel beter

Foto: jdv

Zottegem -

We moeten toegeven dat onze kennis over WO I niet overweldigend is. We troosten ons met de gedachte dat het bij de jongere generaties nog slechter is. Dat blijkt uit een enquête van Rondom.

De herdenkingen in talloze gemeenten en de vele documentaires en (fictie)reeksen wakkeren onze interesse voor het bloederig slagveld wel degelijk aan. 40,4 procent zegt dat zijn of haar interesse effectief is toegenomen, al vindt 38,9 procent dat eerder niet. Voor 15,5 procent is alles bij het oude gebleven.

Neemt de interesse bij sommigen dan niet toe, de kennis over WO I blijkt dankzij die activiteiten wel beter. Met name 53,1 procent, meer dan de helft van de respondenten, gelooft dat.

24,5 procent van de respondenten vindt ronduit dat hij of zij meer weet van de Eerste Wereldoorlog dan de volgende generatie. 45,8 procent sluit zich daar ook bij aan. En al blijkt de kennis over WO I niet zo uitgebreid, toch vindt een overgrote meerderheid dat het bij de volgende generatie nog slechter is gesteld. 45,3 procent van de respondenten is van oordeel dat de volgende generatie meer over de oorlog zou moeten weten. 32,7 procent is daar zelfs helemaal van overtuigd.

We hebben wel een excuus over onze beperkte kennis. De oorlog vond honderd jaar geleden plaats en daar waren de meesten onder ons niet bij. De Tweede Wereldoorlog, een ander slagveld in de menselijke geschiedenis, ligt verser in ons geheugen. 43 procent vindt dat hij of zij meer over WO II weet dan over WO I. 25,1 procent gaat zelfs helemaal akkoord met die stelling.

Toch hebben de herdenkingen en de aandacht die media er aan besteden wel degelijk nut, oordelen de meeste respondenten. Liefst 40,2 procent catalogeert de aandacht voor WO I als heel belangrijk, 44,4 procent als belangrijk. Slechts een kleine minderheid vindt de herdenkingen maar niets.

In Vinkt blijven de oorlogsgebeurtenissen van Mei 1940 nog altijd nazinderen. In dat kader is onlangs in de vleugel van het WZC Sint-Franciscus een reflectieruimte uitgebouwd. Jozef Verheye is een van de mensen achter de vzw die de gebeurtenissen van vooral WO II helpt herdenken. ‘Er zal altijd interesse zijn in het oorlogsverleden’, zegt Jozef. ‘Oorlog treft immers de mens en de samenleving. Heel wat mensen zijn nu op zoek naar de belevenissen van hun familie tijdens de Eerste Wereldoorlog.Het lijkt er op dat het oorlogstoerisme is uitgebreid door de aandacht van de media. Als Dorp in de Kijker 2014 is er voor de reflectieruimte al veel belangstelling geweest. Duitse jongeren hielden hier zelfs een internationale jongerenuitwisseling.’

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S