INFO

Geel -

Balen is een van de vier Vlaamse gemeenten die digitale aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen (bouwaanvragen) en meldingen aanvaardt en digitaal afhandelt. U kan dus voortaan uw bouwaanvraag indienen via www.omgevingsloket.be of bij de bouwdienst op het gemeentehuis. Het digitale proces verloopt een pak sneller en transparanter.

www.omgevingsloket.be

De stad Geel breidt de zone 30 in het stadscentrum uit omwille van de recente wijziging van het circulatieplan.

In de nieuwe zone 30 worden ook een gedeelte van Kwakkelberg en Stationsstraat opgenomen, evenals Fabriekstraat, Heidebloemstraat, Rozendaal, Pallo, Schoolsteeg, Dr. Verwaeststraat, Kannunikenblok, Antwerpsedries, Gansakker en omliggende straten.

TD - infocel technische diensten Geel tel. 014-56.62.50 infocel.td@geel.beTot en met 21 november loopt in Mol een openbaar onderzoek van het ontwerp van actieplan duurzaam beheer van biomassa(rest) 2015-2020. Iedereen krijgt de kans om het dossier in te kijken bij de milieudienst in 't Getouw. Suggesties en opmerkingen kunnen worden gestuurd naar de OVAM-dienst Ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.www.ovam.be

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S