Deze tien Gentse straten wil de milieubeweging geknipt zien

Deze tien Gentse straten wil de milieubeweging geknipt zien

Een geknipte Brabantdam: zo zou het er kunnen uitzien volgens het Gents Milieufront. Foto: Gents Milieufront

Gent - De Keizer Karelstraat, de Kraanlei, de Coupure, de Toekomststraat... Ze mogen allemaal geknipt worden, als het van het Gents Milieufront afhangt. Een week voor de lancering van het nieuwe mobiliteitsplan in Gent lanceert de beweging alvast een eigen verlanglijstje. ‘Doorgaand verkeer weghalen van enkele drukke assen is een win-winsituatie’, klinkt het.

Over een week wordt het nieuwe Gentse mobiliteitsplan voorgesteld. Als opwarmer lanceert het Gents Milieufront vandaag alvast een eigen verlanglijstje met tien straten die ze liefst geknipt ziet. Opvallende simulaties tonen hoe de straten er uit zouden kunnen zien. In de lijst staan vooral drukke verkeersassen die elke dag gebruikt worden door duizenden automobilisten, zoals de Keizer Karelstraat en de Brabantdam.

Dit staat op het 'verlanglijstje' van het Gents Milieufront:

Keizer Karelstraat - St Jacobsnieuwstraat: Dit is een beruchte street canyon met hoge piekwaarden voor fijn stof. Er is veel doorgaand verkeer dat niet in de stad moet zijn en dus net zo goed de R40 kan nemen. Enkele jaren geleden is die as een hele tijd afgesloten geweest door de werken aan de Reep en dat leverde - ondanks de doemscenario’s geen grote problemen op.

Papegaaistraat - Kouter - Brabantdam: In het kader van de Bravoko werken wordt de as - Kouter - Brabantdam heraangelegd. Deze as zou geknipt kunnen worden of volledig verkeersvrij gemaakt worden. Op deze as is er veel doorgaand verkeer dat beter langs de R40 kan rijden. Belangrijke doorstromingsproblemen voor het tramverkeer. Bovendien wordt door het knippen van deze as mogelijks het winkelwandelgebied groter.

Kraanlei - Oudburg: Oudburg en Kraanlei behoren tot de kern- en historische stad. Er is daar nauwelijks parking verdeelt het voetgangersgebied en Patershol. Hier kan je een logische uitbreiding van het voetgangersgebied realiseren door enkel die as te knippen. 

Lousbergskaai - Voorhoutkaai - De Pauwbrug: Ook dit is ook een belangrijke as voor sluipverkeer die het Dampoortkruispunt willen ontwijken, ten koste van de vele woonwijken die het dookruist. Het knippen van die as stuurt doorgaand verkeer naar de R40.

Baudelokaai: Het knippen va de Baudelokaai betekent een beveiliging van de fietsroute vanuit Gentbrugge en Visserij, die hier een logisch vervolg kent naar het noorden van de stad. Op die manier kan het Baudelopark verbonden worden met het water, wat een aanzienlijke meerwaarde voor het park betekent.

Walpoortstraat: In deze straat is er heel druk voetgangersverkeer, onder andere van de bezoekers van de vele horecagelegenheden. Dit zou ook een nieuw autovrij pleintje kunnen worden ter hoogte van de Minardschouwburg, wat zeker ook een meerwaarde kan betekenen voor de toekomstige bib aan de Waalse Krook.

Coupure Links - Bijlokevest - Bijlokestraat: Deze beide assen krijgen vandaag ook veel doorgaand verkeer (zowel richting zuidoost (Coupure Links) als richting noordwest (Bijlokevest)) te verwerken dat de R40 vermijdt. Een oplossing voor beide richtingen kan zijn om de eerste 50 meter van de Bijlokestraat (tussen Bijlokevest en Coupure Links) autovrij te maken.

Ekkergemstraat - Coupure Links: Op deze as zit veel sluipverkeer dat de Nieuwe Wandeling wil vermijden. Een knip in het kruispunt Ekkergemstraat - Coupure links Knippen zou zowel de Oost-West fietsas als de fietsas langs de Coupure veiliger maken.

Franse Vaart: Hier is veel sluipverkeer dat de R40 wil vermijden. Het is tevens een belangrijke ontsluitingsweg voor fietsers van en naar Ledeberg.

Forelstraat - Toekomststraat: hier is erg veel sluipverkeer dat de Dampoort wil vermijden, dwars door een dicht bevolkte woonwijk.

Het lijstje uitvoeren zou een zware impact hebben op de Gentse binnenstad. ‘Straten knippen is een snelle en goedkope manier om iets te doen aan de files, luchtvervuiling en het verkeersinfarct in Gent’, zegt Steven Geirnaert van het Milieufront. ‘Enkele paaltjes zorgen onmiddellijk voor effect en voor aangenamere buurten. Daardoor verbetert ook het winkelklimaat. Een win-winsituatie voor bewoners en handelaars.’

Toch is straten knippen geen heilig middel. Tegenstanders waarschuwen voor de moeilijke bereikbaarheid en verkeer dat verschuift en gewoon een andere route zoekt. ‘Wij willen geen onbereikbaarheid creëren. Elk adres moet via minstens één route bereikbaar zijn’, zegt Geirnaert. ‘Knippen is maar een deel van de oplossing. Er moeten alternatieven zijn: trams, bussen en leveranciers moeten er kunnen blijven rijden.’

Een deel van de tien genoemde straten zal ook opduiken in het nieuwe mobiliteitsplan. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) wou gisteren niet concreet ingaan op de voorstellen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio