Vrouwen ondervertegenwoordigd: ‘Dit wordt een regeringsfoto van de 20e eeuw’

Vrouwen ondervertegenwoordigd: ‘Dit wordt een regeringsfoto van de 20e eeuw’

Foto: Photo News

Als de nieuwe federale ministers zaterdag de eed afleggen bij koning Filip zal één ding al snel opvallen op de regeringsfoto. De Zweedse coalitie is een echt mannenbastion. Met enkel Maggie De Block (Open VLD), Jacqueline Galant en Marie-Christine Marghem als vrouwelijke ministers zijn de vrouwen zelfs ronduit ondervertegenwoordigd. ‘Daardoor dreigen de vrouwenbelangen te worden verwaarloosd’, zegt Eva Brumagne van vrouwenbeweging Femma.

Het werd eerder al gevreesd en het is nu ook werkelijkheid geworden: de federale ministers zijn voornamelijk mannen. Enkel Open VLD en MR schuiven met Maggie De Block, Jacqueline Galant en Marie-Christine Marghem vrouwen naar voor, of drie ministers op een totaal van veertien. N-VA voegt met Elke Sleurs nog een vrouwelijke staatssecretaris toe, maar CD&V vaardigt geen enkele vrouw af.

De regering Michel I doet het op vrouwenvlak dus opmerkelijk minder goed dan de regering-Di Rupo. Die kwam met vijf vrouwelijke ministers van de (Annemie Turtelboom, Joëlle Milquet, Laurette Onkelinx, Sabine Laruelle en Monica De Coninck) van de twaalf én een vrouwelijke staatssecretaris Maggie De Block meer in de buurt van een evenwichtige verdeling.

‘Meer vrouwen zorgen voor een beter beleid’

Iets waar vrouwenbeweging Femma al eerder voor pleitte. ‘Vrouwen maken over de hele wereld voor de helft van de bevolking uit, dan is het maar normaal dat zij zichtbaar zijn in de regering. Iedereen met ervaring in de teambuildingswereld weet dat hoe diverser een groep is, hoe beter de resultaten. Dus ik durf te stellen dat meer vrouwen zorgen voor een beter beleid, vertelt Eva Brumagne, algemeen directeur van Femma.

Femma hoopt dat er ooit een quota komt, waarbij een regering minstens zoveel vrouwen moet bevatten. ‘Nu verstoppen de politieke partijen zich achter het excuus dat ze geen bekwame vrouwen vinden. Maar dat is een drogreden. Vrouwen met een sterke mening en met een goede dossierkennis, die moet je heus niet gaan zoeken spleten of achter de rotsen. Er is op dit moment vooral een politieke onwil om van ‘de juiste vrouw op de juiste plaats’ een prioriteit te maken. En dat is zeer triest’, aldus Brumagne.

Het gevolg zal zijn dat de nieuwe federale regering de vrouwenbelangen veel minder behartigt. Want als er weinig vrouwelijke ministers zijn, zijn er ook minder vrouwen aanwezig bij de onderhandelingen, met alle gevolgen van dien. ‘In het regeerakkoord staat bijvoorbeeld dat de pensioensleeftijd wordt opgetrokken tot 67. Maar is daar nagedacht over al die vrouwen in de verpleging of bejaardenzorg, die het nu al moeilijk hebben om tot hun 60e fulltime te werken? Over veel punten in het regeerakkoord is duidelijk niet nagedacht vanuit vrouwenperspectief. Wij zullen het hele akkoord bestuderen en de regering duidelijk maken welke belangrijke kansen ze gemist hebben’, belooft Brumagne.

‘Regeringsfoto van de twintigste eeuw’

Ook oppositiepartij Groen is verbolgen over de mannelijke regering. ‘De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de regering is eigenlijk niet meer van deze tijd en gaat in tegen het eigen regeerakkoord’, oordeelt fractieleider Kristof Calvo (Ecolo-Groen). Hij vreest dat de regeringsfoto zaterdag zal lijken op een foto uit de 20e eeuw. NOchtans hadden CD&V, Open VLD en MR vooraf beloofd om meer vrouwelijke excellenties naar voor te schuiven, door het manifest fifty-fifty mee te ondertekenen. Iets wat nu dus duidelijk naar de prullenbak werd verwezen.

Corrigeer

MEER NIEUWS