11.11.11: ‘Jaarlijks 1,3 miljard ton voedsel in vuilnisbak’

11.11.11: ‘Jaarlijks 1,3 miljard ton voedsel in vuilnisbak’

Foto: 11.11.11

Een derde van het voedsel wereldwijd gaat verloren. En dat terwijl een op de negen, ofwel 804 miljoen mensen structureel honger lijdt. 11.11.11 pakte op 16 oktober, Wereldvoedseldag, uit met een nieuw dossier over voedselverspilling en lanceerde haar nieuwe campagne ‘Voedselverspilling - Sorry is niet genoeg’.

Voedselverspilling is meer dan restjes weggooien, zegt de organisatie donderdag. Het is een structureel probleem dat vier grote oorzaken heeft. Een daarvan zijn de schoonheids- en kwaliteitsvereisten voor producten. Zo moeten peren rond en blinkend zijn en boontjes liefst op maat gesneden. Een komkommer die te krom of een banaan die te lang is, belandt niet in de supermarkt en wordt vaak weggegooid, met alle gevolgen van dien voor de producenten in het zuiden.

Cosmetische standaarden

Dat ook Europa voor verschillende producten nog cosmetische standaarden oplegt, helpt de zaak niet. bijvoorbeeld: Sla uit de volle grond moet minstens 150 gram per krop wegen, citroenen moeten een diameter van 45 milimeter hebben, niet voorverpakte kerstomaten hebben minstens zes vruchten aan hun tros en alle appelen in dezelfde verpakeenheid hebben verplicht dezelfde grootte.

Maar het schoentje wringt ook elders: zo zorgt bovenstaande voor overproductie, de boeren willen er zeker van zijn dat ze voldoende ‘mooie’ groenten en fruit hebben en produceren daarom te veel. De minder mooie exemplaren raken niet verkocht en belanden dus op de vuilnisbelt.

Oneerlijke handelspraktijken

Ook oneerlijke handelspraktijken doen een duit in het zakje. Al te vaak worden die boeren in geconfronteerd met contracten die niet nageleefd worden: bestelde hoeveelheden kunnen tot op het laatste moment worden aangepast. De supermarkten zetten druk om enkel te leveren wat gewenst is en dat verandert regelmatig met de wind.

Maar ook in de winkel kan het nog fout gaan. Ons consumptiesysteeem is erop gericht om zoveel mogelijk te verkopen: grote porties in restaurants en het goedkoper maken van verpakkingen werken eveneens verspilling in de hand.

Oplossingen

Voor bovenstaande bestaan oplossingen, zegt 11.11.11. De organisatie verwijst onder andere naar de praktijk in Frankrijk waar sommige supermarkten de esthetisch minder mooie, maar even kwaliteitsvolle producten ook aanbieden aan de consumenten aan een verlaagde prijs. Die gingen daar als zoete broodjes over de toonbank, zegt de organisatie.

Maar 11.11.11 wil dat er voor het probleem ook bindende en afdwingbare Europese maatregelen komen en lanceert daarom een nieuwe campagne. Op 17, 18 en 19 oktober trekken vrijwilligersgroepen de straat op tijdens het politieke actieweekend van 11.11.11.

‘Sorry is niet genoeg’

Via de Sorry Is Niet Genoeg-app wordt aan zoveel mogelijk mensen gevraagd om de campagne te ondersteunen door de boodschap ‘Sorry Is Niet Genoeg’ in te spreken. Al de filmpjes komen op de website en daarmee trekt de organisatie naar de ministers om een krachtdadig beleid te eisen tegen voedselverspilling.

Op 24 oktober voert de organisatie actie in scholen, van 8 tot 11 november is er het fondsenwervenweekend en vanaf 1 november is op de televisie een spot te zien over de campagne.

Corrigeer

MEER NIEUWS