Belfius schrapt 700 extra jobs

Belfius schrapt 700 extra jobs

Foto: Bart Dewaele

Bij Belfius zullen de komende twee jaar zo'n 700 extra voltijdse jobs verdwijnen. Dat is vrijdagochtend gebleken tijdens de voorstelling van het personeelsplan voor de komende jaren aan de ondernemingsraad. De bank benadrukt dat er geen naakte ontslagen zullen vallen. Toch sluit de vakbond acties niet uit.

Bedoeling is tegen eind 2016 naar 4.300 voltijdse werknemers te gaan. Momenteel zijn bij Belfius zo'n 5.000 voltijdsen aan de slag. Tegen eind 2014 zullen dit er 4.850 zijn, tegen eind 2016 gaan er daar nog eens 550 van af. Daarbij opgeteld het aantal werknemers dat sinds eind 2012 al vertrok - zo'n 600 - zullen tussen 2012 en 2016 in totaal dus zo'n 1.300 voltijdsen verdwijnen bij de bank.

Dat aantal ligt hoger dan waar de vakbonden aanvankelijk voor vreesden. ‘Er werd eerst uitgegaan van een daling tot 4.780 voltijdsen tegen 2016, maar daar zijn er dus nog bijgekomen’, zegt een vakbondsafgevaardigde.

Belfius bevestigt. ‘We hebben een interne studie laten uitvoeren, en daaruit blijkt dat de bank perfect naar 4.300 voltijdse werkkrachten kan gaan, zonder dat daarvoor naakte ontslagen hoeven te vallen’, zegt woordvoerder Ulrike Pommée. ‘Alle afvloeiingen zullen natuurlijk gebeuren, bijvoorbeeld via pensioen of via een uitstapregeling vanaf 58 jaar. Bovendien zijn er 60 à 70 vacatures bij onze verzekeringspoot Belfius Insurance, en er zijn ook mensen die spontaan vertrekken.’

‘Zware klap’

Het meest getroffen, is het segment Retail Corporate Banking, waar tegen eind volgend jaar 60 à 70 jobs zullen sneuvelen. Ook voor ICT, Operations, Facility Management en Organisation is het verdict zwaar: tegen eind 2015 verdwijnen daar 40 voltijdsen, en tegen 2016 nog eens 16 extra. Bij Public en Social Banking, voor de klant een van de belangrijkste diensten omdat hij rechtstreeks in contact staat met de klant, moeten 10 voltijdsen gaan tegen eind 2015, bij de HRM (met onder meer de personeelsdienst) 9, waaronder 6,5 bij vormingsdienst Belfius Academy. Op de communicatiedienst tot slot sneuvelen 8 voltijdsen.

Bij de vakbond komen de cijfers hard aan. ‘1.300 voltijdsen op vier jaar tijd, dat is een zware klap. De klanten van Belfius zullen niets van de besparingen merken, maar het personeel dat overblijft des te meer. De werkdruk zal stijgen, met veel stress tot gevolg’, zegt een vakbondsafgevaardigde.

Volgende week zal het personeel over het plan worden ingelicht, en in overleg zal daarna worden bekeken of er acties komen. De vakbond sluit die alvast niet uit. ‘Volgens Belfius zullen er geen naakte ontslagen vallen, maar ook voor wie bij de verzekeringspoot aan de slag kan, zal de impact groot zijn. Bovendien gelden daar andere en minder gunstige voorwaarden dan bij de bank, bijvoorbeeld op het vlak van groepsverzekering of wat de anciënniteitspremie betreft. En je mag niet vergeten dat het personeel sinds eind 2012 al 5% loon heeft ingeleverd.’

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees