N-VA dringt echter aan op nog meer inspanningen stad

Nieuwe maatregelen om wateroverlast in te dijken

De grachten in Groeneshof zijn volgens de bewoners niet aangepast aan grote hoeveelheden water. Foto: vrs

Tienen -

Volgens N-VA Tienen is de zware regenval van 29 juli nog bijlange niet erkend als ramp en wordt er getreuzeld om de wateroverlast in onder meer de wijk Groeneshof aan te pakken. Het stadsbestuur kondigde gisteren wel een nieuwe reeks maatregelen aan.

N-VA wil dat dossiers rond wateroverlast in Tienen beter worden aangepakt. ‘In het dossier rond de verkaveling Groeneshof in Kumtich schuiven het stadsbestuur en Infrax de hete aardappel naar elkaar door, maar er moeten structurele maatregelen komen’, zegt N-VA-gemeenteraadslid Johan Dewolfs.

De kritiek van N-VA is volgens schepen van Openbare Werken Katrien Partyka (CD&V) onterecht. ‘We hebben het budget om de pijnpunten aan te pakken en grachten te ruimen, nog verhoogd. Ook ons meldpunt voor wateroverlast – wateroverlast@tienen.be –werpt nu zijn vruchten af. Zelfs in die mate dat we vijftig meldingen als ernstig hebben genoteerd. En we hebben de watergevoelige punten in kaart gebracht’, zegt ze. ‘Er komt nu ook duidelijkheid over Groeneshof. Uit een recent antwoord van Riobra, de maatschappij die instaat voor de riolering, blijkt dat de uitvoerder van de verkaveling fouten heeft gemaakt. De maatschappij onderzoekt nu alles en dan moeten er aanpassingen gebeuren. We dringen als stadsbestuur er ook op aan dat dat zo snel mogelijk gebeurt.’

Maar Dewolfs is niet echt tevreden met dat antwoord. ‘Het is goed dat nu eindelijk de verantwoordelijke wordt gezocht, maar het zijn vijgen na Pasen. Als de controle bij de aanleg van die verkaveling beter was gebeurd, was er nu geen probleem’, meent hij. ‘Er zijn meerdere pijnpunten in Tienen en het meldpunt is alvast een goed initiatief. Ook de nieuwe projecten van de provincie juichen we toe. Maar in Groenes­hof werd er een volledig nieuwe wijk op een helling gebouwd. Je moet niet gestudeerd hebben om te weten dat er daar nog meer risico op wateroverlast is. Ik hoop dan ook dat de verantwoordelijke voor de fouten die ook gaat rechtzetten.’

En dan is er volgens de fractieleider van N-VA ook nog het getreuzel om de zware regenval van 29 juli als ramp te erkennen. ‘Het antwoord is er nog niet omdat de bevoegdheid op 1 juli van de federale naar de Vlaamse regering is overgedragen. Het dossier zit nu bij minister Liesbeth Homans (N-VA) en er is nog geen enkele goedkeuring.’

‘Ik verwacht binnenkort een beslissing in ons voordeel’, zegt Partyka. ‘In Wallonië werd vorige week nog een gelijkaardig dossier goedgekeurd. Ik verwacht voor Tienen hetzelfde.’

De provincie en de gemeenten Tienen en Hoegaarden kondigden in september ook al maatregelen aan om de erosie in Oorbeek tegen te gaan. Gisteren volgde er nog nieuws van het stadsbestuur. ‘Nog dit jaar laten we zo'n vijftien kilometer aan grachten ruimen. Ook de oevers worden verstevigd. Speciale aandacht gaat er naar plaatsen die geregeld met wateroverlast te kampen hebben. We hebben daarvoor extra geld vrijgemaakt’, besluit Partyka.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio