Gemeente eist pastorie in Kiezegem op na het vertrek van de pastoor

Pastorieën worden voorlopig niet verkocht

Pastorieën worden voorlopig niet verkocht

Zes maanden na het vertrek van de laatste pastoor ‘erft’ de gemeente de pastorie van Kiezegem. Foto: fg

Tielt-Winge -

Het gemeentebestuur van Tielt-Winge en de kerkfabrieken hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de kerken en pastorieën in de gemeente. Het is wel nog steeds niet duidelijk wie nu de eigenaar is van de pastorie in Kiezegem, maar de gemeente eist ze op.

Het gemeentebestuur en verschillende kerkelijke instanties sloten een overeenkomst in verband met de toekomstige bestemming van de pastorieën. Rond de pastorieën van O.L. Vrouw Tielt langs de Sint-Annastraat en deze van Kiezegem langs de Kerkstraat zijn er duidelijke afspraken gemaakt. De overige kregen al eerder een andere bestemming. Vast staat dat de pastorie van O.L. Vrouw in Tielt, die eigendom is van de gemeente, in gebruik zal blijven als woonst en werkstek voor de federatiepastoor. Volgens de informatie van het bestuur zou de kerk van O.L. Vrouw als enige parochiekerk behouden blijven terwijl de andere kerken ‘open’ kerken worden waar plaats is voor diverse evenementen maar waar kerkdiensten steeds moeten kunnen plaatsvinden.

Klik hier en lees meer in Het Nieuwsblad editie Leuven-Hageland van woensdag 29 oktober.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio