Gedeeltelijk parkeerverbod moet Damstraat veiliger maken

Deinze -

Op initiatief van gemeenteraadslid Steven Van de Putte (Open VLD) wordt de verkeersveiligheid in de Damstraat (N437) tussen Sint-Martens-Leerne en Nevele binnenkort verhoogd.

Van de Putte pleitte in de verkeerscommissie voor een betere zichtbaarheid voor automobilisten die uit de ABC-wijk of Achiel Cassimanstraat de gewestweg oprijden. Geparkeerde wagens in de Damstraat belemmeren daar nu het zicht ter hoogte van het kruispunt.

Op basis van het gunstig advies van de commissie zal de gemeenteraad wellicht donderdag reeds een parkeerverbod uitvaardigen langsheen de Damstraat. Dit in een zone van circa 15 meter voor en na het kruispunt met de A. Cassimanstraat, van huisnummer 27 tot bij perceel met nummer 35, in de rijrichting van Nevele.

Eveneens op vraag van raadslid Van de Putte wordt ook de bebouwde kom uitgebreid tot voorbij de ABC-wijk, richting Nevele. Hierdoor zal voor alle verkeer, komende uit de woonwijken langs de Damstraat, een snelheidsbeperking van 50 kilometer gelden, daar waar de agglomeratiezone richting Nevele nu nog voor de ABC-wijk stopt.

‘We willen op die manier ook de zwakke weggebruikers die in de ABC-wijk wonen beschermen tegen te snel rijdende auto‘s. Als de gemeenteraad ook hiermee akkoord gaat, dan wordt ook in die wijk tenslotte zone 30 ingevoerd.’ Van de Putte kaart beide punten op de raad aan.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio