Door poortjes enkel toegankelijk voor gebruikers

Extra volkstuintjes in groots natuurproject

Extra volkstuintjes in groots natuurproject

Schepen Arnold Naessens bij het geïnstalleerde gebouw in de buurt van de volkstuintjes. Foto: mvn

Zedelgem -

Langs de Diksmuidse Heirweg in Zedelgem gaat in maart van 2015 het eco-volkstuinpark van start. Er is plaats voor een dertigtal tuintjes van 140 m2.

Zedelgem toonde de voorbije jaren interesse voor een eco-volkstuinpark. De site langs de Diksmuidse Heirweg werd klaargemaakt en vanaf maart 2015 kunnen gebruikers starten met moestuinieren.

Bij de opening van het domein krijgt het eco-volkstuinpark ook een eigen naam en rond de tuintjes wordt een haag geplant. Er komt ook een toegangspoortje waardoor de tuintjes alleen voor de gebruikers toegankelijk zullen zijn. ‘We peilden eerst naar de interesse en die was echt groot’, zegt schepen van Milieu Arnold Naessens (CD&V-Nieuw). Het gemeentebestuur koos voor een ecologisch volkstuinpark, met respect voor de natuur en de omgeving. Er zal regenwater worden gebruikt, groenafval zal gecomposteerd worden en het gebruik van pesticiden is uit den boze. ‘De bodem werd genivelleerd en de bodemkwaliteit onderzocht. Alles bleek prima in orde. Een gemeenschappelijk gebouwtje zal dienst doen als berging en wc.’

Het Zedelgemse volkstuinpark grenst aan het fiets- en wandelpad Vloethemveldzate, dat deel uitmaakt van het fietsnetwerk Brugs Ommeland. ‘Er is een oversteek ingepland van het terrein naar het fietspad. Het aanpalende perceel met het zogenaamde kort omloophout, een project van de gemeente in samenwerking met Inagro, is ook toegankelijk.’

Naast de eco-moestuintjes is er ook aandacht voor de landschappelijke inkleding. ‘Aan de ene zijde komt een grote hoogstamboomgaard met schapenbegrazing. Een graasweide voor ezels, paarden,... We werken samen met een plaatselijke imker en er is ook een natuurzone met poelen ingepland’, zegt Naessens. Startende gebruikers krijgen de nodige begeleiding en op de site zal een groot infobord geplaatst worden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de milieudienst: milieu@zedelgem.be of 050-28.82.25

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio