RONDOM ENQUETE

Vroeger naar school en meer Nederlands

De Vlaamse regering wil alle kinderen naar school vanaf drie jaar en dat vinden de meeste mensen een goed idee. Er moet ook meer geld naar lessen Nederlands. Dat blijkt uit een enquête van Rondom.

‘We streven ernaar kinderen vanaf drie jaar zoveel mogelijk daadwerkelijk naar school te laten gaan’, stelt het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. De N-VA-CD&V-Open VLD-coalitie wil dus dat kinderen zo vroeg mogelijk naar school gaan, en dat vindt de overgrote meerderheid van de respondenten een goede zaak.

37,7 procent is helemaal overtuigd van dit voornemen en vindt dat kinderen niet vroeg genoeg de stap kunnen zetten naar school. 41,2 procent is het ook eens met die stelling, zij het minder uitgesproken. Toch wil dat zeggen dat bijna 79 procent van de respondenten het een goed idee vindt om kinderen vanaf hun derde school te laten lopen.

‘We voeren de initiatieven uit om de kennis van het Nederlands te versterken en geven scholen daartoe de nodige aanmoediging’, is een andere opgemerkte zin in het regeerakkoord. Ook daar kan een meerderheid van de respondenten zich in vinden. 40,2 procent antwoordt ronduit ‘ja’ op de vraag of anderstalige leerlingen extra lessen Nederlands moeten krijgen op school. 50,1 procent is gematigd positief over die stelling. Amper 4,8 procent vindt dat eerder niet, 2,2 procent helemaal niet.

Of die extra lessen tijdens of buiten de schooluren gegeven moeten worden, verdeelt de meningen. 51,6 procent vindt dat zoiets buiten de schooluren moet gebeuren, Voor 48,4 procent mag dat gerust tijdens de schooluren zelf.

Voor wat hoort wat, vinden de meeste respondenten. Als er extra lessen Nederlands georganiseerd worden, vindt 25,7 procent dat de scholen daar extra personeel voor moeten krijgen. 5,9 procent vindt dat de scholen er extra geld moeten voor krijgen, en 42,3 procent vindt dat de Vlaamse overheid zowel met geld als personeel over de brug moet komen. Al zal dat laatste minder evident zijn, vooral in deze tijden van grote besparingen.

‘Ik ben het er helemaal mee eens om kinderen vanaf drie jaar verplicht naar school te sturen’, zegt Karine Moors, directeur van de Kleuterschool Sint-Jan uit Diest. ‘Voor mij zou het zelfs vanaf 2,5 jaar kunnen, zoals nu wettelijk ook al mogelijk is. ‘Dat is positief voor de totale ontwikkeling van het kind, de taalvaardigheid, sociale ontwikkeling en zelfredzaamheid. Zo leren ze beter omgaan met anderen. Zeker anderstalige kinderen die te laat in een school stappen, hebben al zo’n achterstand die bijna niet meer te corrigeren is. Sommige anderstalige kinderen kunnen zeker extra Nederlands gebruiken, maar dan liefst op een speelse manier en samen met Vlaamse kinderen. Zonder extra geld kan een school dat echter niet aan.’

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S