11.11.11 wil Vlaams actieplan om voedselverspilling aan te pakken

11.11.11 wil Vlaams actieplan om voedselverspilling aan te pakken

Zaterdagochtend is de jaarlijkse 11.11.11.-inzamelcampagne van start gegaan. Tot en met 11 november zamelen alleen al in Vlaanderen meer dan 20.000 vrijwilligers en meer dan 300 lokale comités via allerlei projecten geld in ten voordele van ontwikkelingsprojecten in het zuiden en de educatieve werking in eigen land. Vorig jaar werd in Vlaanderen 5,8 miljoen euro ingezameld. In het politieke luik van de actie protesteert de Vlaamse Noord-Zuidbeweging dit jaar net als in 2013 tegen de massale voedselverspilling.

‘De comités zamelen op allerlei manieren geld in. Naast de traditionele deur-aan-deuracties worden er her en der ook kwissen, etentjes, concerten en dies meer georganiseerd. De opbrengst van de inzamelcampagne in Vlaanderen gaat voor circa 70 procent naar ontwikkelingsprojecten in het zuiden die wijzelf organiseren of een van onze ledenorganisaties zoals bijvoorbeeld Broederlijk Delen. Het overige geld wordt besteed aan educatieve projecten in ons land. Daarmee werd bijvoorbeeld de campagne tegen voedselverspilling gevoerd’, aldus Bogdan Vanden Berghe (11.11.11).

Alhoewel nog steeds 1 op de 9 mensen dagelijks en structureel honger heeft en nog eens 2 miljard anderen er slechts met moeite in slagen de hoogstnoodzakelijke calorieën te eten, blijkt volgens Vanden Berghe dat wereldwijd eenderde van het geproduceerde voedsel, wat neerkomt op 1,3 miljard ton en een geschatte waarde van 750 miljard dollar, verspild wordt. Met dit verspild eten zou men liefst 2 miljard mensen kunnen voeden.

Wat de oorzaken betreft focust de campagne zich vooral op de schoonheids- en kwaliteitsvereisten waarbij weggegooid wordt wat niet aan de cosmetische standaarden beantwoordt, zoals bijvoorbeeld peren die rond en blinkend moeten zijn en de oneerlijke handelspraktijken en slechte contracten waardoor bepaalde oogsten van boeren op het laatste moment toch niet gebruikt worden en vernietigd. ‘Van de Vlaamse overheid eisen we een stevig actieplan om de voedselverspilling hier aan te pakken’, aldus Vanden Berghe.

Corrigeer

MEER NIEUWS