Gezin

‘Geef je kind niet te veel complimenten’

‘Geef je kind niet te veel complimenten’

Ouders die een beetje narcistisch zijn, hebben vaak de neiging hun kind te overschatten en het vaker complimenten te geven. Vooral dat laatste is niet altijd goed voor het zelfvertrouwen van een kind, zegt psycholoog Eddie Brummelman in de Nederlandse krant NRC Handelsblad.

Brummelman en zijn collega’s van de Universiteit Van Utrecht deden onderzoek naar de overwaardering van ouders aan de hand van een vragenlijst, de Parental Overvaluation Scale. Daarmee gaven ouders scores op stellingen als ‘zonder mijn kind zou zijn of haar klas minder leuk zijn’. Daaruit konden de onderzoekers afleiden of ouders hun kinderen niet te veel idealiseren. En dat ouders die idealiseren, ook vaker complimenten geven aan hun kinderen.

Wat de invloed van die overwaardering is op de ontwikkeling van het kind, wil Brummelman graag verder onderzoeken. ‘We weten nog niet of het goed of slecht is, we weten niet wat het met een kind doet, dat is de volgende stap’, zegt hij in NRC. In een vorig onderzoek kwam hij wel tot de conclusie dat kinderen zich soms slechter kunnen voelen door complimenten. ‘Als kinderen weinig zelfwaardering hebben, zijn ouders geneigd om overdreven complimenten te geven, of om die op de persoon te richten: ‘wat ben je goed’ in plaats van ‘wat heb je dat goed gedaan’. Maar als zo’n kind dan faalt, denkt het: dus ik ben nu niet goed meer. Complimentjes geven is op zich goed, maar je moet ze richten op het gedrag van het kind en niet overdrijven’.

Corrigeer