Suiker maakt je niet alleen dik, maar ook depressief

Suiker maakt je niet alleen dik, maar ook depressief

Foto: Shutterstock

Een Amerikaans onderzoek aan de Emory Universiteit in Atlanta heeft aangetoond dat teveel suiker eten niet alleen leidt tot overgewicht, maar ook kan zorgen voor meer depressie, angst en stress. Fructose werd eerder al gelinkt aan verschillende aandoeningen, maar blijkt nu ook de hersenen op een negatieve manier te beïnvloeden.

De wetenschappers zeggen dat vooral het veelvuldig eten van fructose tijdens de tienerjaren bepalend is voor de mentale staat later. Fructose is een suiker dat van nature aanwezig is in verschillende fruitsoorten, maar het wordt ook gebruikt als zoetstof in voedingsmiddelen en frisdranken. Wie als tiener veel suikers binnenspeelt, wijzigt de manier waarop de hersenen reageren op stresssituaties. Deze wijziging heeft belangrijke gevolgen voor hun gedrag. Ze worden dan overgevoelig voor stress, waardoor ze angstiger worden en later sneller een depressie krijgen.

Als onderdeel van de studie gaven professor Constance Harrell en haar team tienerratten en volwassen ratten hetzij een standaard dieet, hetzij een dieet rijk aan fructose. Na tien weken stelden ze de ratten bloot aan stress door hen te laten zwemmen of door hen te verstoppen in een doolhof.

De tienerratten die het dieet met veel fructose gekregen hadden, vertoonden een andere reactie op de stresstest dan de volwassen ratten. Ze produceerden meer van het stresshormoon cortisol en vertoonden bijgevolg angstig en depressief gedrag. De fructose in de rattenlichaampjes beïnvloedde het onderdeel van de hersenen dat bepaalt hoe men reageert op stress. Bij de ratten met het standaard dieet was dit niet het geval.

‘De resultaten tonen aan dat het eten van veel fructose tijdens de tienerjaren een sterke impact heeft op de hersenen en bijgevolg belangrijke implicaties heeft voor de verdere ontwikkeling’, zegt Ms Harrell. Eerder werd fructose al gelinkt aan kanker, hartziekte, dementie, hoge bloeddruk en leverschade.

 

Corrigeer