Crevits: ‘Scholen beslissen zelf over hoofddoekenverbod’

Crevits: ‘Scholen beslissen zelf over hoofddoekenverbod’

Minister van Onderwijs Hilde Crevits. Foto: BELGA

Scholen moeten zelf beslissen of ze een verbod invoeren op levensbeschouwelijke tekens. Dat heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gezegd in de parlementaire commissie.

Sinds 2013 geldt in het Gemeenschaponderwijs een algemeen verbod, maar sinds een arrest van de Raad van State is daar onduidelijkheid over.

‘Een beslissing over het invoeren van een verbod op levensbeschouwelijke kentekens behoort tot de autonomie van de onderwijsinstellingen, en ik zal me daar niet in mengen’, reageerde Crevits (CD&V). Parlementsleden Elisabeth Meuleman (Groen) en Barbara Bonte (Vlaams Belang) hadden naar haar standpunt gevraagd, nadat een arrest van de Raad van State in oktober het verbod op religieuze symbolen in het schoolreglement van enkele scholen had vernietigd.

Minister Crevits gaf in haar antwoord eerst een omstandige schets van de voorgeschiedenis en de context van het recente arrest. Het arrest van de Raad van State van 14 oktober stelt dat een verbod op religieuze tekens in strijd is met de grondrechten. Belangrijk is evenwel, zo onderstreepte de minister, dat het arrest eraan toevoegde dat er beperkingen mogelijk zijn op die grondrechten. Wanneer er bijvoorbeeld aanwijsbare motieven zijn.

Verschillende parlementairen bleven aandringen op een demarche van de minister van Onderwijs, maar Crevits herhaalde dat ze ‘geen schoonmoeder van de schoolbesturen’ wil worden. Wel verbond ze zich tot twee engagementen: ‘Ik wil wél een begrijpelijke, een in mensentaal vertaalde versie van het arrest bezorgen aan de scholen. En ik wil een overleg opstarten met de onderwijskoepels om van gedachten te wisselen over dit onderwerp.’

Corrigeer

MEER NIEUWS