Greenpeace sleept regering voor rechter voor openhouden kerncentrales

Greenpeace sleept regering voor rechter voor openhouden kerncentrales

Tihange 1 Foto: REUTERS

Milieuorganisatie Greenpeace is dinsdagmiddag met een deurwaarder naar het kabinet van minister van Energie en Leefmilieu Marie-Christine Marghem (MR) gestapt. Haar mededeling: ze gaat de federale regering laten dagvaarden omdat die niet haar volledige verantwoordelijkheid neemt bij het langer openhouden van de kerncentrales, zoals ze heeft beslist.

Concreet dagvaardt Greenpeace de regering-Michel omdat ze haar verplichtingen in het kader van het Verdrag van Espoo niet nakomt. Volgens dit internationale verdrag, dat in 1991 in het Finse Espoo werd afgesloten, moet de regering een grensoverschrijdend participatieproces en milieueffectenrapport (MER) organiseren, wil ze de kernreactoren Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 langer openhouden dan voorzien in de wet op de kernuitstap.

In een eerste stadium concentreert de milieuorganisatie zich op Tihange 1. Die kernreactor in de provincie Luik werd net als Doel 1 en Doel 2 gebouwd in 1975, met een voorziene levensduur van dertig jaar. In 2003 besliste ons land in de wet op de kernuitstap die levensduur vast te leggen op veertig jaar, maar eind 2013 schoof de regering-Di Rupo de sluitingsdatum, voorzien op 1 oktober 2015, nog eens met tien jaar op.

In feite is het het Fanc, de federale nucleaire toezichthouder, die controleert of de Belgische kerncentrales nog veilig genoeg zijn. Maar volgens Greenpeace ziet de Belgische regering een belangrijke internationale verplichting over het hoofd. Volgens het verdrag van Espoo moet de levensduurverlenging van een kerncentrale immers deel uitmaken van een alomvattende milieueffectrapportage (MER), met een grensoverschrijdend publiek consultatieproces daarin inbegrepen. België heeft het verdrag, dat al meer dan tien jaar van toepassing is in ons land, ondertekend. Dit jaar nog bevestigde de Implementatiecommissie van het verdrag overigens nog de bewuste verplichtingen bij de levensduurverlenging van twee reactoren van de kerncentrale van Rivne in Oekraïne.

Dwangsom

De regering heeft nu nog tot juni de tijd om de procedures uit het verdrag te respecteren. Zoniet eist de milieuorganisatie een dwangsom. Marghem zelf was niet aanwezig toen Greenpeace met de deurwaarder aanklopte, de organisatie werd ontvangen door haar woordvoerster en twee kabinetsmedewerkers. ‘Men was duidelijk niet op de hoogte van de bepalingen in de verdragen’, reageerde Greenpeace-campagneleider Eloi Glorieux na afloop. ‘De administratie zei te zullen bestuderen hoe we een internationale blamage kunnen vermijden.’

Greenpeace wil de ‘verouderde en kostelijke centrales’ sluiten en ziet heil in een reeks structurele maatregelen, zoals energiebesparing, optimalisering van de samenwerking met de buurlanden en een gebruik van gascentrales als de nood het hoogst is.

Corrigeer

MEER NIEUWS