‘Bouwsector betaalt vrouwen beter dan mannen’

© ss

In de bouwsector werken vooral mannen (94,5 procent), maar vrouwen verdienen er wel beter. Dat schrijft Trends Top na analyse van de jaarrekeningen uit 2013.

lbo

De loonkost per gepresteerd uur in de bouw bedraagt voor vrouwen 39,43 euro en voor mannen 37,82 euro in België. Enkel in Wallonië verdienen vrouwen minder. Trends merkt op dat meer dan vier op tien vrouwen in de bouwsector een diploma hoger onderwijs bezit, waardoor ze vaak kaderfuncties bekleden. Mannen werken beduidend minder dan vrouwen en er zijn ook verschillen tussen het noorden en het zuiden van het land, wat grotendeels aan het verschillend winterweer toegeschreven wordt.

Financiële sector

In de financiële sector zijn vooral mannen aan de slag, 24.746 (61 procent), tegenover 15.797 vrouwen. Een man kost er gemiddeld 97.739 euro, een vrouw 25,5 procent minder wat de loonkloof meteen het grootst maakt van alle sectoren. Drie banken tellen meer vrouwelijke dan mannelijke personeelsleden: Euroclear Bank, Optima en ENI Banque. Als man werk je beter bij Santander Benelux. De loonkost per uur bedraagt er voor mannen 157,34 euro, voor vrouwen 39,09 euro of een verschil van 118,25 euro. Als vrouw werk je beter bij Puilaetco Dewaay, want er is geen loonkloof - de loonkost per uur bedraagt 90,12 euro. Toch is de kloof voor bijna driekwart van de bedienden uit de sector op één jaar kleiner geworden.

Distributiesector

Ook de distributiesector is een mannenbastion, met 60 procent mannen als voltijds tewerkgesteld personeel. De gemiddelde loonkloof bedraagt er 5,6 procent. Een man is bij Delhaize 28 procent duurder dan bij Cora en een vrouw 27 procent.

Non-profit

In de non-profit bedraagt het verschil in loon per uur tussen mannen en vrouwen 4,5 procent, tegenover 5,6 procent in de handelssector. Mannen moeten er dan wel weer een week langer werken en zijn ook in de minderheid (41,3 procent). In de gezondheidszorg daalt dat percentage tot 28 procent, terwijl het verschil tussen mannen en vrouwen met 6,1 procent het grootst is.

Nog Slimmer Leven