Feeërieke zonsopgang

Gisterochtend werd het dagelijks fileleed ruimschoots goedgemaakt door een fabelachtig mooie zonsopgang, wat leidde tot een overvloed aan foto’s op sociale media.

Een symfonie van zachtroze en fel oranje tegen een waaier van de meest diverse blauwtinten. Een gratis spektakel waarmee de dag gisterochtend voor vele Vlamingen niet meer stuk kon.

‘Hoe de lucht eruitziet is het gevolg van een complex samenspel van factoren als de temperatuurverschillen in de diverse luchtlagen, de vochtigheid, het wolkenpatroon en de stand van de zon’, legt weerman Frank Deboosere uit. ‘Rood is de kleur die bij een laagstaande zon het minst wordt verstrooid door het licht. De rode bol reflecteert haar kleur ook op de wolkenslierten. Blauw daarentegen wordt door het witte zonlicht het meest verspreid. Vandaar dat de hemel doorgaans blauw kleurt.’

Frank Deboosere ontkent dat fijne stofdeeltjes van de vervuiling de kleurenrijkdom nog groter maakt. ‘De laatste decennia is de kwaliteit van de lucht in West-Europa er net op vooruitgegaan. Daarom hebben we nu minder dagen met zware mist dan pakweg een halve eeuw geleden, toen de beruchte smog een geducht verschijnsel was. Alleen de stofdeeltjes van een hevige vulkaanuitbarsting zorgen wel eens wereldwijd voor een prachtige kleurenwaaier.’

De plaatjes van de zonsopgang werden nog fraaier door de vele vliegtuigstrepen in de lucht, die Bartel Van Riet de poëtische uitspraak ontlokte: ‘Ze spelen hierboven mikado met de rijstpap’.

‘Er is nu eenmaal meer vliegverkeer dan vroeger’, aldus de weerman. ‘Bij droge lucht condenseren de dampen uit de uitlaat van de motoren en blijven ook hangen. Sommigen denken dat dit een geheim complot is om ons allemaal langzaam te vergiftigen of kalm te houden maar het gaat hier om niet meer dan onschuldige waterdamp. Van de gevaarlijke CO2-uitstoot zien we dan weer niets.’

Corrigeer

MEER NIEUWS