Experts plaatsen steeds meer vraagtekens bij regeringsbeloftes

Twaalf terreurmaatregelen plots niet meer zo haalbaar

Twaalf terreurmaatregelen plots niet meer zo haalbaar

Foto: Photo News

Juristen plaatsen grote vraagtekens bij de beslissing van de regering om de Belgische nationaliteit af te nemen van terreurverdachten met de dubbele nationaliteit. Ook aan de meeste andere maatregelen moet nog hard gewerkt worden. De deadline van midden februari die de regering vooropstelde, lijkt hoe dan ook onhaalbaar.

Na de verhoogde terreurdreiging en het gespierde antwoord van de federale regering worden steeds meer vraagtekens geplaatst bij de effectiviteit van de twaalf anti-terreurmaatregelen. Zo fronst menig jurist de wenkbrauwen bij de uitbreiding van de mogelijkheid om de nationaliteit in te trekken van terreurverdachten met een dubbele nationaliteit.

‘Stel dat er twee jonge Belgen, die allebei hier zijn opgegroeid en geradicaliseerd, de terreurwetgeving overtreden’, zegt de Brusselse advocaat en expert internationaal strafrecht Luc Walleyn. ‘De ene heet Mohammed en heeft naast de Belgische nationaliteit ook nog de Marokkaanse, de andere heet Jurgen en is enkel Belg. Dan riskeert enkel Mohammed om zijn Belgische nationaliteit kwijt te spelen. En dat voor hetzelfde misdrijf.’

Verbanning

Walleyn wijst er ook op dat de nationaliteit afnemen sowieso een betwistbare maatregel is. ‘Het Verdrag van Rome zegt bijvoorbeeld dat landgenoten niet mogen worden verbannen. En ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg is zeer restrictief in dit soort dossiers.’

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wijst naar een bepaling van de VN, die het mogelijk maakt om de nationaliteit te ontnemen van wie de trouw aan het land doorbreekt of ernstig afbreuk doet aan de belangen van het land. Hij krijgt daarin de steun van Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter: ‘Nationaliteit is geen vodje papier. Wie zich niet houdt aan de afspraken, weet ook wat de consequenties zijn.’

Toch maken advocaten van terreurverdachten volgens juristen veel kans dat ze hun slag thuis halen en de nationaliteitsberoving kunnen verhinderen. ‘Als effectieve maatregel is dit bedenkelijk’, zegt Walleyn. Dat lijkt ook Geens te beseffen: ‘De bedoeling van het voorstel is vooral om ontradend te kunnen optreden.’

‘Een afschrikmiddel dus?’, vraagt Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) zich af. ‘Ik denk niet dat mensen die op het punt staan om naar Syrië af te reizen of een aanslag te plegen zich nog zorgen maken over hun nationaliteit.’

Vanhecke hoopt dat de bevoegde ministers vandaag in de Kamercommissie wat meer uitleg zullen geven bij de maatregelen. ‘We zijn vorige week niet veel wijzer geworden dan de zinnetjes die ook al in het regeerakkoord stonden. Alleen moet het nu blijkbaar plots heel erg snel gaan.’

Vicepremier Jan Jambon (N-VA) beloofde vrijdag dat de twaalf maatregelen uiterlijk tegen midden februari van kracht zullen zijn. ‘Maar wanneer er een wetswijziging nodig is, lijkt me dat onmogelijk’, zegt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. ‘De kabinetten hebben nog veel werk om hun teksten klaar te stomen, daarna moet er nog een advies komen van de Raad van State en een parlementair debat. Over gevoelige materies als nationaliteit heeft het parlement niet de gewoonte om snel-snel een wet goed te keuren.’ CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri treedt Vanhecke daarin bij. ‘Ik begrijp dat het snel moet gaan en deze mogelijkheid stond ook al in het regeerakkoord, maar we zullen deze wet zeker niet halsoverkop stemmen.’

Corrigeer

NIEUWS