Topman katholiek onderwijs wil meer moslimleerkrachten

Topman katholiek onderwijs wil meer moslimleerkrachten

Lieven Boeve Foto: Bart Dewaele

Lieven Boeve, de directeur-generaal van het katholiek onderwijs, wil meer moslimleerkrachten, van het kleuteronderwijs tot het secundaire niveau. Dat heeft hij maandag gezegd in de marge van de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering in het Vlaams Parlement.

Volgens Boeve kan radicalisering bij jongeren worden vermeden door hen beter te begeleiden in hun zoektocht naar identiteit. Leerlingen moeten volgens hem eerst en vooral goed weten dat identiteitsvorming een project is dat nooit stopt, vindt hij, maar even belangrijk in deze is de rol van de godsdienstleerkracht.

Die leerkracht moet volgens Boeve iemand zijn die gespecialiseerd is in zijn eigen religie, maar even goed voldoende kennis over andere levensbeschouwingen heeft. ‘In die zin is de godsdienstleerkracht een moderator, en moeten de scholen van het katholiek onderwijs evolueren naar ‘katholieke dialoogscholen’’, klonk het. ‘Scholen die vertrekken vanuit de eigen traditie, maar open staan voor andere levensbeschouwingen.’

Verschillende proefprojecten

Omdat het katholiek onderwijs momenteel ook veel moslimleerlingen telt, is het volgens Boeve dan ook niet meer dan logisch dat er binnenkort meer moslimleerkrachten in zijn net aan de slag gaan. ‘Ze kunnen aan dat proces van identiteitsvorming bijdragen’, klonk het. ‘Niet in de rol van godsdienstleerkracht, maar wel als leraar in andere vakken. Omdat ze wellicht meer voeling met het levensbeschouwelijk project van de moslimjongeren hebben.’

In Aalst loopt momenteel een proefproject met kleuteronderwijs, en in Brussel één met lager onderwijs. Voor het katholiek geïnspireerde deel van de lessen wordt dan een vakleerkracht ingeschakeld, net zoals voor bijvoorbeeld muzikale vorming. Met de hogescholen wil Boeve dan weer bekijken hoe meer moslims kunnen worden aangespoord om de lerarenopleiding aan te vatten. Met de Antwerpse Karel de Grote-Hogeschool, een van de grootste in Vlaanderen, loopt alvast een actief overleg.

‘Vrouwelijke moslimleerkrachten zijn brug naar gezin van leerling’

Ook het Gemeenschapsonderwijs (GO!) hecht naar eigen zeggen veel belang aan moslimleerkrachten. ‘Als rolmodel en moderator van gesprekken zijn ze bijzonder waardevol’, reageert Kurt Meeus, die als directeur van de Scholengroep Midden-Brabant dagelijks met radicalisering te maken krijgt. ‘De vrouwelijke moslimleerkrachten zijn vaak de brug naar het gezin van de leerling. Het is via hen dat we vernemen dat er moeders op de nachthal slapen om te voorkomen dat hun zonen ‘s nachts naar Syrië zouden vertrekken.’

Volgens Meeus is de verontwaardiging bij de moslimleerkrachten over de huidige radicalisering ‘niet te schatten’. ‘Zij zijn nog het hardst aangedaan over de gebeurtenissen van de voorbije weken’, zegt hij.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees