Eendracht Louwel verwerpt stappenplan voor fusie

Foto: stefan hendriks

Opglabbeek - Op de jaarlijkse nieuwjaarsdrink van E. Louwel Opglabbeek werden spelers, ouders van jeugdspelers, supporters en sponsors geïnformeerd over het stappenplan voor de fusie van de Opglabbeekse voetbalclubs.

De meer dan 225 aanwezigen van de 4 sessies gaven het stappenplan een onvoldoende, omdat het geen voetbaltoekomst en geen financiële injectie voor ’t Heike voorziet en omdat er geen onderbouwde financiële zekerheden, noch een duidelijke organisatiestructuur werden in uitgetekend voor een gezonde en ambitieuze nieuwe club. Ze droegen de onderhandelingsdelegatie van ELO op om minstens rond deze punten duidelijkheid te verkrijgen alvorens verder nieuwe stappen te zetten in het voorliggend plan. In het gemeentelijk stappenplan is er slechts een toekomst voor voetbal op ’t Heike tot 2022. Dat was voor alle aanwezigen unaniem onaanvaardbaar.

Ook het ontbreken van garanties van de gemeentelijke overheid dat ’t Heike zou kunnen rekenen op een gemeentelijke financiële input uit het budget dat ter beschikking staat van een mogelijke Opglabbeekse fusieclub – na de zware financiële investeringen die de club zelf deed in nauwe samenwerking met sponsors, spelers en ouders- deed ernstige vragen rijzen en schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Vooral de ouders van de jeugdspelers, de sponsors en de supporters gaven mee dat ’t Heike zoveel meer is dan voetbal alleen en nooit verloren mag gaan voor het voetbal noch voor de andere evenementen die er georganiseerd worden. Verschillende sponsors en vrijwilligers konden hun ontgoocheling over zo weinig steun voor ‘t Heike niet verbergen.

Het debat ging tevens zeer lang over de aansturing van de eventuele nieuwe club. De leden van ELO willen absolute duidelijkheid over wie voor de aansturing van een nieuwe voetbalclub zou zorgen. Ze drongen er op aan dat in het bestuur en de werking van de eventuele fusieclub eenzelfde plaats kan gegarandeerd worden aan de 110 mensen die nu een hart, een ziel en een gezicht geven aan de grootste Opglabbeekse voetbalfamilie.

De aanwezigen willen ook klare wijn over het financieel beleid van een toekomstige club. Ze geven mee dat een startende club niet kan bouwen op alleen haar lidgelden. Dat lidgeld moet ook zeer democratisch blijven. Evenementen en promo-acties zullen de kas moeten spekken. Ieder lid moet daarom zijn steentje bijdragen. Iedereen vroeg duidelijkheid over hoe, waar en wie hier verantwoordelijkheid in zou dragen. Een sluitende en heldere financiële meerjarenplanning waarin gelden van leden, sponsors en evenementen een duidelijke bestemming krijgen, wordt vooruitgeschoven als een voorwaarde voor verdere dialoog. De financiële en sportieve gezondheid van de club, heldere afspraken en inspraak voor ouders, spelers, vrijwilligers en sponsors op alle vlakken wordt vooruitgeschoven als één van de allerbelangrijkste onderwerpen van verder gesprek.
“Eendracht Louwel is zo veel meer dan een voetbalclub”, aldus delegatieleider en ondervoorzitter jeugdwerking Guy Dugardyn. “ELO is een beweging van mensen die zich vinden via het voetbal. Heel veel mensen hebben extreem mooi samengewerkt om op ’t Heike iets heel knap uit te bouwen. Die sfeer, die beleving, …. dat verplaats je niet zomaar. Daarbij komt nog dat al die mensen hun sportief lot aan mekaar verbonden hebben.” “’t Heike is ook een mooie thuishaven van en voor verschillende grote evenementen. Denk maar aan de Halloweentocht, het minivoetbaltornooi, Opglabbeek fietst en andere dingen”, stelt Franky Casters die namens ELO mee in de onderhandelingsdelegatie zit. “Rationeel en economisch kunnen we ook aantonen dat ’t Heike echt een mooie toekomst kan en moet hebben. ’t Heike is zelfs nodig omdat een fusieclub anders te weinig pleinen zou hebben om alle trainingen en wedstrijden te laten doorgaan.

Het is dus een terechte vraag van de ELO-familie om ’t Heike een belangrijke plaats te geven in het nieuwe Opglabbeeks voetbal. “Ja”, beaamt delegatielid Jo Knevels, “een kleine rekenoefening leert ons dat. De ELO-leden zijn trouwens al jaren een stabiel beleid met duidelijke en erg aanwezige ankerpersonen en bestuursleden op alle vlakken gewoon. Ze willen dat vooral niet opgeven in tijden dat veel clubs het moeilijk hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen. De mensen hier willen zekerheid en hebben vertrouwen in hun huidige bestuursploeg.”

“Wij zijn maar de vertolkers van de stem van onze leden”, eindigt Guy Dugardyn, “en hoe moeilijk dit ook is, we hebben deze boodschap ook moeten doorgegeven aan de onderhandelingstafel. Mits voldoende sportieve en politieke wil, moeten we kunnen komen tot een goede oplossing waar de ELO-familie zich in herkent. Daar zal misschien nog wat tijd voor nodig zijn en misschien moet er nog veel water door de Bosbeek stromen, maar we nemen liever onze tijd dan holderdebolder naar een oplossing te gaan waar onze leden niet achter staan. Wij gaan inzetten op het belang van onze leden. Daarmee weerspiegelen we de mening van een mooie doorsnede van de Opglabbeekse bevolking. Want, ELO is ondertussen een echte spiegel voor wat er leeft in voetbalminnend Opglabbeek met zijn 380 leden en 1200 bezoekers per week”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio