Iedereen kan zegje doen over Gentse mobiliteitsplan

Iedereen kan  zegje doen over Gentse mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan verdeelt de stad onder meer in ‘lobben’ die je per auto alleen via de kleine ring kunt bereiken.

Gent -

Het veelbesproken Gentse mobiliteitsplan wordt opnieuw op tafel gelegd. Het werd vorige week voorgelegd ter goedkeuring, maar botste op een procedurefout. Nu wil het stadsbestuur alsnog een openbaar onderzoek voeren. Vijf weken lang kunnen de Gentenaars hun ideeën of bezwaren doorgeven. ‘We houden overal ernstig rekening mee’, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen).

Het was even alle hens aan dek nadat het veelbesproken mobiliteitsplan vorige week onverwacht was gesneuveld in de gemeenteraad. Het plan zou volgens schema vorige maandag definitief goedgekeurd worden. Maar oppositiepartij CD&V ontdekte een zware procedurefout, waarna het stadsbestuur niet anders kon dan het plan weer intrekken. Na tien dagen overleg over de juridische gevolgen heeft schepen Filip Watteeuw (Groen) gisteren zijn oplossing voorgelegd aan het schepencollege.

Het belangrijkste gevolg: er zal alsnog een openbaar onderzoek van vijf weken gevoerd worden over het mobiliteitsplan. Dat betekent dat alle Gentenaars in die periode hun voorstellen, bezwaren, ideeën en alternatieven rechtstreeks aan het stadsbestuur kunnen bezorgen.

Klik hier en lees meer in De Gentenaar van vrijdag 06 februari.

Corrigeer

MEER NIEUWS