Plannen voor tunnel E429 in de koelkast, Halle blijft in de miserie

De plannen, met onder andere een megarotonde, worden voorlopig niet uitgevoerd. Foto: if

Halle / Gooik -

Het Vlaams Gewest schuift de plannen voor de intunneling van de A8 (E429) in Halle in de koelkast. Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) ontbreekt het geld – 306 miljoen euro – om de werken uit te voeren, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Michel Doomst (CD&V).

‘Terwijl de discussie over de mobiliteitsproblemen op de Brusselse Ring in het parlement vooral gevoerd worden rond de zone Vilvoorde en Zaventem, dreigen andere probleemgebieden inzake mobiliteit in de vergetelheid te geraken. Zo is er Halle die al jarenlang een oplossing vraagt voor de aansluiting van de A8 op de R0. Hier en daar werden al kleinere ingrepen gedaan maar dat zijn doekjes voor het bloeden die de dagelijkse files en de vele zware ongevallen niet oplossen', aldus parlementslid Michel Doomst.
'Het voorontwerp is klaar. Het milieu-effectenrapport is goedgekeurd. Een ruimtelijk uitvoeringsplan is voorzien tegen midden 2015. De voorbereiding is dus ver gevorderd. Hoelang moet Halle nog wachten vooraleer de werken effectief kunnen uitgevoerd worden', zo vroeg Michel Doomst.

Ben Weyts had geen goed nieuws voor Halle. 'De totale kostprijs van het project waarbij de E429 in een tunnel wordt gestopt en waarbij de gelijkgrondse kruispunten met de Rodenemweg, de Nijvelsesteenweg en de Halleweg worden weggewerkt en waarbij er een volledig nieuwe aantakkingssysteem komt op de R0 zal 306 miljoen euro kosten', aldus Ben Weyts. 'Deze middelen heeft het Vlaams gewest momenteel niet. Zodoende kunnen de werken niet uitgevoerd worden op korte termijn. Het project zoals het nu voorligt gaat dus voor een tijd de koelkast in.'

'De tunnel tussen het kanaal en de aansluiting met de R0 alleen al kost 170 miljoen euro. Een nieuw op- en aftrittencomplex ter hoogte van de A8 en de Edingensesteenweg zal zo'n 16 miljoen euro kosten. Verder moeten er ook werken gebeuren om de Edingensesteenweg te ontlasten en die kosten ook 23,5 miljoen euro. Met btw bij komen we zo aan een totaalplaatje van 306 miljoen euro', aldus minister Ben Weyts. 'Om op korte termijn toch iets te doen aan de verkeersleefbaarheid in de omgeving, gaan we binnenkort rond de tafel zitten om een aantal al dan niet tijdelijke maatregelen uit te dokteren'.

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer gaf in de jaren negentig al aan dat de E429 in Halle moet verbeterd worden wegens een te moeilijke doorstroming van het verkeer en teveel zwarte punten met teveel gelijkgrondse kruispunten. Volgens de voorgestelde plannen is de belangrijkste vernieuwing dat de E429 voorbij de brug over het kanaal voor de wijk Rodenem in een tunnel duikt en pas ruim twee kilometer verder na de Landingsbaan weer bovengronds komt. Hier volgt dan de aansluiting op de R0. Het huidige klaverblad wordt helemaal afgebroken en er komt een nieuwe constructie in de plaats met minder scherpe bochten en een lange aanrijstrook om op de R0 te geraken. Deze hertekening van de A8 heeft ook gevolgen om vanuit Halle de A8 op te rijden. Dit zal nog slechts kunnen via drie opritten: ter hoogte van de industriezone Dassenveld, ter hoogte van de Nijvelsesteenweg en ter hoogte van de Landingsbaan. Aan de Nijvelsesteenweg komt er een mega-rotonde waar men de tunnel kan induiken. De huidige oversteken aan de Rodenemweg en de Halleweg verdwijnen en ook de op- en afritten aan de Rattenput en aan de Colruytwinkel aan de Edingensesteenweg worden afgeschaft. Bovenop het tunneldak openen zich dan nieuwe mogelijkheden voor sportinfrastructuur, openbaar groen, wandel- en fietswegen en zo meer.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio